Życie z drugą osobą, bez stawiania jej niżej, ale też i wyżej od siebie – abp Gądecki na Jasnej Górze

16-05-2015

W sobotę 16 maja miała miejsce pielgrzymka Związku Polskich Kawalerów Maltańskich na Jasną Górę.

0
1402
Fot. BP KEP
Fot. BP KEP

Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. w Kaplicy Matki Bożej o godz. 14.00. Eucharystii przewodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a koncelebrował bp Andrzej Dziuba, główny kapelan Związku Polskich Kawalerów Maltańskich oraz inni księża kapelani.

„Witam pielgrzymkę Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, którzy przybyli na to święte miejsce, aby Matce Najświętszej zawierzać swoją posługę Ludowi Bożemu” – tymi słowami przywitał zgromadzonych o. Nikodem Kilnar, paulin.

„Jedyna właściwą postawą, jaką człowiek powinien przyjąć we wspólnocie z drugim człowiekiem, jest życie z drugą osobą, bez stawiania jej niżej, ale też i wyżej od siebie. Wyraża się ono w trosce o drugiego człowieka, w chęci podejmowania rozmowy, wyjaśniania problemów, dzielenia się własnymi przeżyciami, a Duch Święty nadaje tej postawie właściwy kierunek duchowego rozwoju – mówił w homilii abp Stanisław Gądecki

– O taki właśnie wzrost duchowy prosimy tutaj, w jasnogórskim sanktuarium, wzywając błogosławionych i świętych Zakonu Maltańskiego dla wszystkich tutaj obecnych. (…) O Maryjo, czczona w ikonie z Filermo, dopomóż nam w pielgrzymowaniu ku Bożej jedności. Patronko i wzorze świętości członków Zakonu Maltańskiego, Królowo serc rycerskich spraw, aby ten Zakon charakteryzował się coraz większą miłością do Twojego Syna, by wzrastał w świętym postępowaniu dla obrony świętej wiary katolickiej, służby Kościołowi i troski o chorych oraz cierpiących”.

„Pielgrzymując do Matki Bożej Jasnogórskiej ufamy, że Ona towarzyszyć będzie naszemu Zakonowi, będzie wspierać jego posługę wiary, i posługę niesienia dobrych dzieł ludziom potrzebującym, chorym, słabym – dlatego, że nasze hasło w jęz. łacińskim brzmi: ‘Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum’ – troszczyć się o wiarę, i opiekować się, pomagać prostym, małym, ubogim – podkreśla bp Andrzej Dziuba, biskup łowicki, główny kapelan Związku Polskich Kawalerów Maltańskich – Stąd z radością tu przychodzimy, z radością się modlimy i z radością dziękujemy Matce Bożej za te dary, które nam przez ostatni rok dała, dzięki którym mogliśmy bardzo wiele dobrych dzieł dokonać, kierując się motywami wiary, miłością do człowieka, gotowością wspierania każdego, kto jest zagubiony, starszy, chory, kto jest samotny, cierpi, kto czeka na drugiego człowieka”.

Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Św. Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Malty (pot. szpitalnicy, joannici, kawalerowie maltańscy) to katolicki zakon rycerski. Zakon wywodzi swój rodowód bezpośrednio ze średniowiecznych bractw i zakonów rycerskich, powstałych na Bliskim Wschodzie na fali pierwszych wypraw krzyżowych. Odegrał znaczącą rolę w historii Europy, głównie ze względu na swój – istotny kiedyś – potencjał militarny i znakomitą flotę wojenną. Joannici położyli także olbrzymie zasługi w dziele organizacji i prowadzenia pierwszych średniowiecznych szpitali na kontynencie europejskim

W Polsce Związek Kawalerów Maltańskich został reaktywowany w 1992 r. Należy do niego ok. 160 osób. Członkowie Zakonu – kawalerowie i damy – na co dzień zajmują się szeroko rozumianą działalnością dobroczynną.

„Zakon Maltański w Polsce prowadzi jeden szpital w Barczewie na Warmii; prowadzi kilka domów dla ludzi starszych, niepełnosprawnych; prowadzi także ośrodki edukacyjne dla dzieci, które przeżywają dramat swoich różnych słabości zdrowotnych, czy też psychicznych, czy fizycznych; prowadzi także instytucje wspierania ludzi bezrobotnych poprzez poszukiwanie pracy; znajduje także róże formy wsparcia medycznego – mamy Maltańską Służbę Medyczną, która dysponuje ilością określoną karetek pogotowania, współpracuje ze służbą ratownictwa strażackiego, i medycznego i górniczego, obstawiamy często różne wielkie imprezy z karetkami, z lekarzami, ze służbą medyczną” – wylicza bp Andrzej Dziuba.

Kawalerowie i damy podczas jasnogórskiej, dorocznej pielgrzymki wysłuchali konferencji konfratra ks. prał. Henryka Błaszczyka oraz wzięli udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na Wałach, poprowadzonym przez konfratra ks. dra Jana Słowińskiego.

Na pielgrzymce obecny był prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Aleksander Maria Władysław hr. Tarnowski h. Leliwa, Kawaler Honoru i Dewocji, który złożył Akt Zawierzenia.

Posłuchaj całości homilii abp Stanisława Gądeckiego

Tekst homilii

(fot. BR)

BP Jasna Góra
BP KEP

NO COMMENTS