Budowę kościoła rozpoczęto w czerwcu 2012 roku. Trzy lata później, 5 września 2015 r. dokonano uroczystego wmurowania kamienia węgielnego wyjętego z fundamentów pierwszej Bazyliki Św. Piotra w Watykanie. Świątynia pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II jest wotum wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II. W prezbiterium świątyni znajduje się kopia watykańskiej kaplicy papieży w skali 1:1. Umieszczono tutaj obraz Matki Bożej Częstochowskiej, przed którym modlił się przez lata swego pontyfikatu św. Jan Paweł II. W dolnej części świątyni jest Kaplica Pamięci poświęcona męczennikom. Na jej ścianach są wypisane nazwiska Polaków zamordowanych za pomoc ludności żydowskiej oraz relikwie polskich męczenników. W centrum kaplicy jest figura Matki Bożej Niepokalanej.

Fot. Episkopat.pl

>>Więcej zdjęć na kanale EpiskopatNews na Flickr

Anna Ben Ezra Attaché ds. Kultury Ambasady Izraela w Polsce podziękowała za Kaplicę Pamięci w Toruniu, w której upamiętnieni są Polacy ratujący ludność żydowską. Podkreśliła, że misją ambasady jest uhonorowanie tych, którzy byli zaangażowani w pomoc Żydom, dlatego z radością i szacunkiem przyjęła inicjatywę powstania Kaplicy Pamięci. Reprezentantka Ambasady Izraela wyraziła wdzięczność za życie i posługę św. Jana Pawła II, który był orędownikiem dialogu katolicko-żydowskiego.

Specjalny list nadesłał Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, w którym napisał: – Konsekracja świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji – w tak szczególnym roku – Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski oraz Światowych Dni Młodzieży jest szczególnym znakiem.

W uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez ok. 400 kapłanów oraz ok. 40 biskupów uczestniczyło tysiące pielgrzymów z Polski i z zagranicy.

Treść listu Przewodniczącego KEP:

Warszawa, 18 maja 2016 r.

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

na ręce Waszej Ekscelencji, jako Pasterza Kościoła Toruńskiego, w imieniu prezydium Konferencji Episkopatu Polski, chciałbym złożyć serdeczne życzenia i gratulacje z okazji dzisiejszej, tak radosnej i podniosłej zarazem uroczystości konsekracji świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, która powstała jako wotum wdzięczności za życie największego z rodu Polaków – Papieża Jana Pawła II.

Słowa moich pozdrowień i wyrazy wdzięczności kieruję do Ojca Prowincjała Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Ojców Redemptorystów) – o. dr. Janusza Soka oraz o. dr. Tadeusza Rydzyka – Dyrektora Radia Maryja.

W sposób jednak szczególny chciałbym zwrócić się do Rodziny Radia Maryja oraz tych wszystkich, którzy poprzez swoją ofiarę i modlitwę doprowadzili do ukończeniu tego wspaniałego dzieła. Dzisiejsza Uroczystość nie odbyłaby się bez Waszego zaangażowania, bez Waszego trudu, bez Waszej ofiarności, wreszcie bez Waszych serc tak bardzo oddanych i wiernych Panu Jezusowi i Jego Matce – Maryi.

Konsekracja świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji – w tak szczególnym roku – Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski oraz Światowych Dni Młodzieży jest szczególnym znakiem. Z jednej bowiem strony wpisuje się ona już w ponad 1000-letnie dzieje głoszenia Ewangelii Miłosierdzia na Ziemiach Polskich, z drugiej zaś staje się konkretną odpowiedzią na wezwanie do Nowej Ewangelizacji, której celem jest ożywienie wiary tych ochrzczonych, którzy zdali się jednak zwieść pseudoewangelii świata, wybierając cywilizację śmierci.

Niech modlitwa i uwielbienie Boga trwa w tej świątyni nieustannie, napełniając serca wiernych zapałem głoszenia Ewangelii w świecie tak spragnionym pokoju i miłości.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
___________________________
Jego Ekscelencja
Ks. Bp Andrzej Suski
Biskup Toruński