Franciszek do luteranów: jednoczy nas Boże miłosierdzie

13-10-2016
1061

„Dziękujmy Bogu, ponieważ dziś luteranie i katolicy podążają drogą prowadzącą od konfliktu do jedności” – powiedział Papież do luteranów z niemieckiego kraju związkowego Saksonia-Anhalt, przybyłych do Rzymu w ekumenicznej pielgrzymce. Ojciec Święty podkreślił, że ich obecność w tym miejscu jest znakiem odzyskanego braterstwa na drodze, na której nie brak również cierpienia z powodu istniejącego do dziś podziału. Powołał się także na słowa Apostoła Pawła, który pisząc w 1 Liście do Koryntian o chrzcie stwierdza, że Ciało Chrystusa, które tworzymy, składa się z różnych członków.

„Z ufnością więc możemy kontynuować naszą drogę ekumenizmu, ponieważ wiemy, że pomimo wielu otwartych kwestii, jakie nas dzielą, żyjemy już jednością – mówił Franciszek. – Bo tego, co nas łączy jest więcej, niż tego, co nas dzieli”. Papież przypomniał także o swojej zbliżającej się pielgrzymce do Szwecji z okazji 500-lecia reformacji oraz 50-lecia oficjalnego dialogu katolicko-luterańskiego:


„Istotną częścią tego wspomnienia będzie spojrzenie w stronę przyszłości z myślą o wspólnym świadectwie chrześcijan w dzisiejszym świecie, który tak bardzo potrzebuje Boga i Jego miłosierdzia. Świadectwo, którego świat od nas oczekuje, to przede wszystkim ukazywanie miłosierdzia, jakie Bóg nam okazuje, poprzez służbę ubogim, chorym i tym, którzy opuścili własną ziemię, aby szukać lepszej przyszłości dla siebie i swoich bliskich. Służąc najbardziej potrzebującym doświadczamy, że już jesteśmy w jedności: tym, co nas jednoczy, jest Boże miłosierdzie”.

Na zakończenie Franciszek zachęcił uczestników pielgrzymki, aby byli świadkami miłosierdzia i wytrwale szukali okazji do tego, by się spotykać, lepiej poznawać, wspólnie modlić oraz pomagać sobie nawzajem i wszystkim potrzebującym. Po wygłoszeniu przemówieniu Ojciec Święty odpowiedział na kilka pytań, zadanych mu przez młodych luteranów.

pp / rv

Powered by WPeMatico