Gratulacje Przewodniczącego Episkopatu dla biskupa nominata Sławomira Odera

0
622

Cieszy mnie, iż Ojciec Święty Franciszek powołał do pasterskiej służby w diecezji gliwickiej kapłana o głębokim doświadczeniu duchowym i jednocześnie z doskonałą znajomością prawa kanonicznego, cechującego się szczerą miłością do Kościoła w Polsce – napisał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w liście gratulacyjnym do biskupa nominata Sławomira Odera. Ojciec Święty Franciszek mianował go nowym biskupem gliwickim.

„Ufam, że wstawiennictwo św. Jana Pawła II, z którym tak blisko Wasza Ekscelencja jest związany, nie tylko przez pełnienie funkcji postulatora jego procesu beatyfikacyjnego, wyjedna łaski potrzebne do podjęcia tego pasterskiego zadania w Kościele, ku chwale Boga i dla pożytku dusz” – napisał abp Gądecki w liście do biskupa nominata.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski powitał go w gronie polskich biskupów i zaprosił do współpracy w ramach jej gremiów.

BP KEP

Publikujemy pełny tekst listu:

Warszawa, dnia 28 stycznia 2023 roku

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie Nominacie,

z wielką radością przyjąłem decyzję Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu Waszej Ekscelencji biskupem diecezji gliwickiej.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski witam w gronie polskich biskupów i zapraszam do współpracy w ramach licznych gremiów naszej konferencji episkopatu.

Cieszy mnie, iż Ojciec Święty Franciszek powołał do pasterskiej służby w diecezji gliwickiej kapłana o głębokim doświadczeniu duchowym i jednocześnie z doskonałą znajomością prawa kanonicznego, cechującego się szczerą miłością do Kościoła w Polsce, a jednocześnie doceniającego piękno różnorodności Kościoła Powszechnego, solidnie zakorzenionego w tradycji Kościoła Świętego, a jednocześnie odważnie i z nadzieją spoglądającego w przyszłość.

Ufam, że wstawiennictwo św. Jana Pawła II, z którym tak blisko Wasza Ekscelencja jest związany, nie tylko przez pełnienie funkcji postulatora jego procesu beatyfikacyjnego, wyjedna łaski potrzebne do podjęcia tego pasterskiego zadania w Kościele, ku chwale Boga i dla pożytku dusz.

Z wyrazami szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie,

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski  

_______________
Jego Ekscelencja
Ksiądz Prałat Sławomir ODER
Biskup Nominat Diecezji Gliwickiej

Zobacz też: Ks. Sławomir Oder nowym biskupem gliwickim

BRAK KOMENTARZY