Matko dziękujemy Ci za lekarzy, pielęgniarki, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, ratowników medycznych, kierowców karetek pogotowia ratunkowego, psychologów klinicznych, wolontariuszy, których serca pobudziłaś w tym nadzwyczajnym czasie do świadczenia pomocy – powiedział przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia bp Romuald Kamiński podczas 97. Pielgrzymki Służby Zdrowia na Jasną Górę.

Bp Kamiński powierzył Maryi wszystkich pracowników Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, wszystkich podległych im jednostek. „Tu jest czas i miejsce, by za Twoim pośrednictwem podziękować Jezusowi za dar bardzo wielu osób, z wielkiej rodziny służby zdrowia, którzy okazali się i są nadal bohaterami” – powiedział Przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Zauważył, że „nie sposób opowiedzieć o wielu postawach, posługach daleko wykraczających poza zakres zwykłej umowy o pracę”.

„Powoli wychodzimy z trudnej sytuacji, ale wychodzimy poturbowani, bo to ogromny wysiłek, by ratować życie innych. Wielu naszych kolegów i koleżanek też się zakaziło” – powiedział ks. Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz Służby Zdrowia. Dodał, że na skutek COVID-19 zmarło 222 lekarzy i 161 pielęgniarek. „Przychodzimy do Domu Matki po uśmiech i nadzieję, ale jako Jej dzieci przychodzimy z bólem, bo wiele osób z naszego środowiska zmarło” – powiedział.

„Dzisiaj wszystkim oddanym sprawie likwidacji pandemii, świeckim i duchownym, na tym świętym miejscu mówimy dziękujemy. Dziękujemy za tych wszystkich pacjentów, którzy wrócili do rodzin i za wszystkie inicjatywy, by ratować życie i zdrowie. Niech Bóg wynagrodzi za tę piękną postawę służby człowiekowi” – powiedział w kazaniu bp Stefan Regmunt, wieloletni przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

Zaznaczył, że czas pandemii nauczył nas też, jak ważnym elementem życia ludzkiego są potrzeby duchowe: spotkanie z kapelanem, spowiedź, modlitwa w szpitalnej kaplicy, nie tylko pacjentów, ale też personelu medycznego. Do budowania pomyślnej przyszłości przyzywał wstawiennictwa patronów Służby Zdrowia, w tym bł. Hanny Chrzanowskiej i Sług Bożych Matki Czackiej i kard. Stefana Wyszyńskiego.

Podczas Mszy św. został złożony tradycyjny akt zawierzenia wszystkich pracowników i związanych ze Służbą Zdrowia.

Izabela Tyras Biuro Prasowe @JasnaGóraNews/BP KEP

Fot.: Biuro Prasowe @JasnaGóraNews