Najważniejsze jest to, byśmy wszyscy byli ludźmi Chrystusa, byśmy byli jedno w Kościele – mówił kard. Kazimierz Nycz do zakonników zebranych na 150. Zebraniu Plenarnym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Metropolita Warszawski przewodniczył 16 maja Eucharystii w Bazylice w Niepokalanowie.

W pierwszym dniu 150. Zebrania Plenarnego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce Eucharystię w Bazylice w Niepokalanowie sprawował kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. W homilii nawiązał do postaci patrona dnia św. Andrzeja Boboli oraz św. Maksymiliana Kolbe tworzącego Niepokalanów. Kard. Nycz powiedział, że obu świętych w czasach, w jakich przyszło im żyć w świecie i Kościele, charakteryzowało radykalne świadectwo świętości. „Jednak dziś nie chodzi o to, aby popełniać pewien ahistorycyzm, kopiując bezmyślnie ich życie, ale o to, by w sposób twórczy ich naśladować w obecnym świecie i Kościele. Naśladować zachowując hermeneutykę ciągłości, a jednocześnie rozpoznawać znaki czasu, reagować na problemy i zmiany, które dokonują się wokół nas” – podkreślił.

„Czasy w jakich żyjemy, potrzebują przede wszystkim radykalnego sposobu głoszenia. Aby temu światu nie tylko mówić o Ewangelii i Jezusie Chrystusie, ale nade wszystko ten świat doprowadzić do Jezusa Chrystusa, który odpowiada na wszystkie pytania i potrzeby człowieka. Dokona się to jeśli będziemy współpracować z dziełem Chrystusa razem a nie każdy na własną rękę” – mówił kard. Nycz w homilii. Jak zaznaczył, św. Andrzej Bobola wskazuje też na sprawę jedności, na potrzebę tego, by „nie tylko mówić że jesteśmy na drodze synodalnej, że idziemy tą drogą – duchowni i świeccy, zakonnicy i zakonnice, ale rzeczywiście by wprowadzać te zapewnienia w życie”.

Metropolita Warszawski, nawiązując do kolekty uroczystości św. Andrzeja, zwrócił też uwagę na to, by razem podjąć współdziałanie z dziełem Chrystusa. Gratulując zakonnikom wyboru na obrady szczególnego miejsca, jakim jest Niepokalanów, wskazał także na to, aby nie obrażać się na świat, który coraz szybciej rozwija się w ramach globalizacji, komunikacji i technologii, ale właśnie w tym świecie dawać radykalne świadectwo życia konsekrowanego. „Świat dziś bowiem bardzo mocno potrzebuje tego świadectwa, jakie niesie Ewangelia i Jezusa Chrystus” – powiedział. „Współczesny czas powinien nas mobilizować byśmy byli jedno w Kościele, który jest w Polsce: biskupi, księża, zakonnicy i zakonnice oraz wierni świeccy. By między nami nie było tych różnicowań, które szkodzą jedności Chrystusowego Kościoła, ale by była święta równowaga słowa, sakramentu i miłości” – powiedział kard. Kazimierz Nycz.

Sekretariat KWPZM

BRAK KOMENTARZY