Klaretyn – biskupem pomocniczym we Wrocławiu

13-02-2016

Archidiecezja wrocławska ma nowego biskupa pomocniczego. Decyzją Ojca Świętego Franciszka został nim zakonnik ze Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów – wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego archidiecezji wrocławskiej i profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu o. prof. Jacek Kiciński CMF.

0
2110

NOMINACJA_kicinski_profDOKUMENT: Komunikat Nuncjatury Apostolskiej

Biskup nominat ma 48 lat. Jako wykładowca prowadzi m.in. wykłady z teologii modlitwy i kierownictwa duchowego. Od 2015 r. jest konsultorem Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Konferencji Episkopatu Polski. – Jest Rok Miłosierdzia Bożego, a więc wierzę i pragnę, abym był biskupem miłosierdzia i biskupem jedności – powiedział Biskup Nominat w wywiadzie dla Biura Prasowego KEP. – Myślę, że takim ważnym priorytetem jest dzisiaj bycie biskupem jedności: Jedność z kapłanami, jedność z osobami konsekrowanymi, jedność z wiernymi, bo wiemy, że dzisiaj jest kryzys jedności – dodał.

Decyzja Ojca Świętego zastała Biskupa Nominata podczas głoszenia rekolekcji wielkopostnych w parafii pw. Św. Piotra i Pawła Apostołów

Posłuchaj: Rozmowa z Biskupem Nominatem

 

o_kicinskiO. prof. Jacek Kiciński CMF urodził się 30 sierpnia 1968 r. w Turku, diec. włocławska, jako czwarty syn Józefa i Marianny z d. Krysztofowicz. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w 1983 r. rozpoczął naukę w Technikum Mechanicznym w Turku, którą ukończył zdaniem egzaminu dojrzałości w 1988 r. W tym samym roku wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów. Od 1989 r. rozpoczął studia na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, których zwieńczeniem była obrona pracy magisterskiej w zakresie psychologii nt. „Koleżeństwo i przyjaźń u młodzieży szkół średnich”. 27 maja 1995 r. w katedrze wrocławskiej z rąk Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1995 -1996 posługiwał duszpastersko jako wikariusz parafialny w Łodzi. W 1996 r. został skierowany na studia specjalistyczne w zakresie teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2000 r. obronił pracę doktorską pod kierunkiem nt. „Celibat w życiu kapłańskim. Studium na podstawie publikacji polskojęzycznych po Soborze Watykańskim II”. W tym samym roku objął urząd przełożonego Domu Formacyjnego Misjonarzy Klaretynów we Wrocławiu, który pełnił do 2004 r. Był także odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieżowo-powołaniowe w latach 1999-2005. Od roku akademickiego 2002/2003 rozpoczął pracę dydaktyczną na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, podejmując wykłady z teologii duchowości.

W 2004 r. został wybrany do Zarządu Polskiej Prowincji Misjonarzy Klaretynów na urząd prefekta ds. duchowości, który pełnił do 2010 r. W tym też czasie podjął obowiązki opiekuna postulatu Misjonarzy Klaretynów w Kudowie Zdroju. Po dwóch latach ponownie objął urząd przełożonego Domu Formacyjnego we Wrocławiu, który pełnił do 2013 r.

W 2006 r. został mianowany redaktorem naczelnym pisma naukowego „Życie Konsekrowane”, dyrektorem Podyplomowych Studiów Teologii Życia Konsekrowanego PWT we Wrocławiu oraz członkiem Rady ds. Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Wrocławskiej. Uczestniczył także w redakcji „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego”. W 2009 r. uzyskałem stopień doktora habilitowanego PWT we Wrocławiu w zakresie teologii duchowości na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej „Powołanie-Konsekracja-Misja. Personalistyczny wymiar teologii życia konsekrowanego w świetle współczesnego Magisterium Kościoła”. W tym samym roku decyzją ówczesnego metropolity abp. Mariana Gołębiewskiego został mianowany wikariuszem biskupim ds. życia konsekrowanego Archidiecezji Wrocławskiej i przewodniczącym Rady ds. Życia Konsekrowanego oraz członkiem Rady Kapłańskiej tejże Archidiecezji. W 2015 r. decyzją Konferencji Episkopatu Polski został mianowany konsultorem Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP.

Od początku pracy dydaktyczno-naukowej na Papieskim Wydziale Teologicznym uczestniczył w pracach Katedry Teologii Duchowości, będąc adiunktem bp. prof. dr. hab. Andrzeja Siemieniewskiego. W 2010 r. został powołany na stanowisko kierownika Katedry Teologii Duchowości Kapłańskiej i Życia Konsekrowanego. W 2011 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym PWT we Wrocławiu, a w 2015 r. decyzją Centralnej Komisji ds. Tytułów Naukowych i dekretem abp. Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego i Wielkiego Kanclerza PWT uzyskał tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk teologicznych.

Obok pracy dydaktyczno-naukowej czynnie podejmował posługi związane z formacją duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego w całej Polsce. Głosił rekolekcje w wielu seminariach duchownych, domach zakonnych, przygotowywał alumnów do przyjęcia posług i święceń. Uczestniczył także w formacji laikatu poprzez opiekę duchową nad wspólnotą postakademicką Wawrzyny Plus oraz rekolekcje i spotkania formacyjne w wielu polskich parafiach.

Archidiecezja Wrocławska/BP KEP


Moją pasją jest głoszenie Słowa Bożego – wywiad z Biskupem Nominatem o. prof. Jackiem Kicińskim

Ks. Paweł Rytel-Andrianik: Ojciec Święty Franciszek zaufał zakonnikowi. Jak Ksiądz Biskup Nominat przyjął tę decyzję Papieża Franciszka – też zakonnika?

Biskup Nominat prof. Jacek Kiciński: Nie ukrywam, że było to dla mnie ogromne zaskoczenie. Z pewnością nikt nie idzie do zakonu z myślą o tym, żeby zostać biskupem, jedynie po prostu zakonnikiem i służyć Kościołowi.

Ta nominacja jednego z nielicznych zakonników-biskupów w Polsce, gdzie zastaje Księdza Biskupa Nominata?

Ta decyzja zastaje mnie podczas głoszenia rekolekcji wielkopostnych w parafii w Chojnowie pw. św. Piotra i Pawła Apostołów. Jestem w trakcie głoszenia rekolekcji.

Czyli, można powiedzieć: pasterz na posterunku, w pracy.

Tak. Głoszenie Słowa Bożego jest priorytetem mojego życia.

Jak Ksiądz Biskup widzi swoją posługę jako biskupa pomocniczego Archidiecezji Wrocławskiej?

Moja wizja będzie przede wszystkim związana z wizją Ks. Abp. Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego, którego będę biskupem pomocniczym. Przede wszystkim będę go wspierał we wszystkich działaniach duszpasterskich, we wszystkich programach w Archidiecezji Wrocławskiej. Mam też nadzieję, że swoją osobą ubogacę Archidiecezję, z którą jestem związany od 20 lat. Jest Rok Miłosierdzia Bożego, a więc wierzę i pragnę abym był też biskupem miłosierdzia i biskupem jedności. Myślę, że takim ważnym priorytetem jest dzisiaj bycie biskupem jedności: Jedność z kapłanami, jedność z osobami konsekrowanymi, jedność z wiernymi, bo wiemy, że dzisiaj jest kryzys jedności.

Ksiądz Biskup jest bardzo związany z Wrocławiem, chociaż sam pochodzi z Diecezji Włocławskiej. Jak się Ksiądz Biskup czuje we Wrocławiu?

Wrocław od zawsze, jak tylko przyszedłem do Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów, był dla mnie miejscem szczególnym i wyjątkowym. To miejsce naprawdę pokochałem, a teraz mogę powiedzieć wprost: Wrocław po prostu jest moim domem.

Jak powołanie klaretyńskie wpływa na posługę, a wcześniej też drogę życiową Księdza Biskupa Nominata?

Powołanie klaretyńskie jest to powołanie zakonne. Zakony są w Kościele i dla Kościoła. Ślubując posłuszeństwo swoim przełożonym zakonnym również ślubowałem posłuszeństwo Kościołowi, czyli Ojcu Świętemu, a więc – skoro Ojciec Święty mianował mnie biskupem pomocniczym – odczytuję w tym wolę Bożą i zdecydowanie pragnę ją realizować.

Na koniec zapytam: jakie są hobby nowego biskupa?

Moją pasją jest głoszenie Słowa Bożego. A jak mam czas i gdzieś tam chwilę wolną, to bardzo lubię chodzić po górach. Tam mam też prawdziwy kontakt z Bogiem i mogę zaczerpnąć sił duchowych.

Bóg zapłać bardzo serdeczne.

Z Biskupem Nominatem prof. Jackiem Kicińskim rozmawiał ks. dr Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik KEP.

BRAK KOMENTARZY