Komunikat z 370. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

07-10-2015

Duszpasterstwo młodzieży, problem uchodźców, nowy rok duszpasterski oraz 50. rocznica wymiany listów pomiędzy biskupami polskimi i niemieckimi były głównymi tematami 370. Zebrania Plenarnego Episkopatu. Poniżej publikujemy komunikat ze spotkania biskupów.

1373

W dniach 6-7 października 2015 r. w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie biskupi polscy obradowali na 370. zebraniu plenarnym. Uczestniczył w nim także abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce.

Księża Biskupi wyrazili łączność z Ojcem Świętym Franciszkiem i uczestnikami Synodu Biskupów nt. małżeństwa i rodziny, na którym delegatami Episkopatu Polski są: abp Stanisław Gądecki, abp Henryk Hoser i bp Jan Wątroba. Wśród audytorów Synodu jest także małżeństwo z Polski – Jadwiga i Jacek Pulikowscy.

1. W perspektywie przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, biskupi podjęli wnikliwą refleksję nad duszpasterstwem młodzieży. Zapoznali się z wynikami badań na temat postaw młodego pokolenia. Zwrócili także uwagę na potrzebę przekazania młodzieży fundamentalnych wartości, które pozwolą jej odnaleźć się w otaczającym świecie i dokonywać odpowiedzialnych wyborów. Biskupi podkreślili rolę rodziców i wychowawców w przekazywaniu młodym autentycznych wartości. Jest to także zadanie różnych form duszpasterstwa i nauczania religii w szkole. Podczas obrad ukazano m.in. walor harcerskiej metody wychowania młodzieży i możliwość wykorzystania jej w aktualnych wyzwaniach duszpasterskich. Refleksja na ten temat została uzupełniona o informacje związane z przygotowaniami do zbliżających się Światowych Dni Młodzieży.

2. Konferencja Episkopatu Polski zapoznała się z informacjami dotyczącymi uchodźców. Temat ten został podjęty również przez przedstawicieli Caritas Polska, którzy wyrazili gotowość do ścisłej współpracy w tej kwestii z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w duchu solidarności i uszanowania godności uchodźców. Pomoc ze strony Kościoła może być owocna w atmosferze współodpowiedzialności nie tylko za przyjęcie uchodźców, ale także za ich dalsze losy.

3. Podczas obrad podjęta została tematyka nowego roku duszpasterskiego w Polsce rozpoczynającego się w I niedzielą adwentu br. Będziemy go przeżywać w perspektywie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia i 1050-lecia Chrztu Polski. Hasło roku „Nowe życie w Chrystusie” podkreśla wartość przyjętego sakramentu chrztu świętego i stanowi zachętę do dojrzałej wiary. Główne uroczystości Jubileuszu Rocznicy Chrztu Polski odbędą się w dn. 14-16 kwietnia 2016 r. w Gnieźnie i Poznaniu.

4. Biskupi zapoznali się z działalnością Komisji ds. Misji i wyrazili radość z owoców IV Krajowego Kongresu Misyjnego, jaki odbył się w czerwcu br.

5. W trakcie zebrania Konferencji Episkopatu Polski przedstawiono planowany przebieg wydarzeń upamiętniających 50. rocznicę wymiany listów pomiędzy biskupami polskimi i niemieckimi w 1965 r., która rozpoczęła proces pojednania między narodami polskim i niemieckim. Uroczystości rocznicowe odbędą się 18 listopada br. w Berlinie i Wrocławiu, a 22 listopada br. na Jasnej Górze.

Biskupi błogosławią wszystkim rodakom w kraju i za granicą oraz zachęcają do modlitwy w intencji trwającego Synodu, pokoju na świecie i Ojczyzny.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

Warszawa, dn. 7.10.2015 r.

DOKUMENT: Komunikat z 370. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski