Warszawa, dnia 22 marca 2016 roku

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie,

z głębokim smutkiem przyjąłem informację o haniebnych zamachach terrorystycznych w Belgii. Każdy akt terrorystyczny,  będąc przejawem skrajnego barbarzyństwa i tchórzostwa, jest godny najwyższego potępienia, ponieważ wymierzony jest w bezbronną ludność cywilną, nie wyłączając kobiet i dzieci.

Jako Kościół Katolicki w Polsce łączymy się duchowo z całym Narodem Belgijskim, zwłaszcza z poszkodowanymi w zamachu oraz z rodzinami i bliskimi ofiar, zapewniając o naszej modlitwie i wsparciu.

Matce Bożej powierzam Kościół w Belgii: wiernych i pasterzy, prosząc o pokój i bezpieczeństwo dla całego kraju.

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

_________________________________

Mgr Jozef De Kesel
Archevêque de Malines
Président de la conférence des évêques de Belgique

 

*******************************************************************

 

Varsovie 22 Mars, 2016

Votre Excellence,

C’est avec une grande tristesse que j’ai reçu l’information des attentats terroristes inqualifiables qui ont touché la Belgique ce matin. Chaque acte terroriste, étant une manifestation de la lâcheté et de l’extrême barbarie, mérite une suprême condamnation, parce qu’il vise la population civile vulnérable, y compris les femmes et les enfants.

L’Église catholique de Pologne se joint spirituellement à tous les Belges, et surtout aux victimes de l’attentat et aux familles et aux proches des victimes, en les assurant de notre prière et soutien.

Je confie toute l’Église de Belgique – les fidèles et les pasteurs – à Notre Dame, en priant pour la paix et la sécurité de tout le pays.

+ Stanisław Gądecki
Archevêque de Poznań
Président de la Conférence des Évêques de Pologne

_______________________­­­
Mgr Jozef De Kesel
Archevêque de Malines
Président de la conférence des évêques de Belgique

BRAK KOMENTARZY