„Dnia 29 kwietnia będziesz Nas reprezentował i w Naszym imieniu przewodniczył obchodom liturgicznym i przekażesz Nasze łaskawe błogosławieństwo Pasterzom, Wiernym i Władzom Państwowym a przez nie także całemu umiłowanemu Narodowi Polskiemu” – napisał Ojciec Święty Franciszek w liście do kard. Vincenta Nicholsa. Będzie on Nadzwyczajnym Wysłannikiem do Gniezna na uroczystości zakończenia jubileuszu 600-lecia prymasostwa w Polsce. Odbędą się one 28 i 29 kwietnia wraz z ogólnopolskimi obchodami odpustu ku czci św. Wojciecha. 

Publikujemy tekst listu:

Czcigodnemu Bratu Naszemu
Wincentemu Nicholsowi, kardynałowi świętego Kościoła Rzymskiego
Arcybiskupowi Metropolicie Westminster

Stolica prymasowska i metropolitalna w Gnieźnie, która niegdyś została założona na czcigodnych relikwiach świętego Wojciecha, w czasie Soboru Konstanckiego została wyniesiona do tego szczególnego zaszczytu przez naszego poprzednika Marcina V. Wielce się do tego przyczynił jego ekscelencja Mikołaj Trąba, ówczesny arcybiskup gnieźnieński. Ów bowiem wielce znakomity mąż, reprezentując z roztropnością pasterzy i wiernych całego Narodu Polskiego, niejednokrotnie udowodnił swą przemyślność i umiłowanie wobec Kościoła i Najwyższego Kapłana.

Po upływie sześciuset lat, w których to Pasterze Gnieźnieńscy na różne sposoby godnie i wiernie sprawowali swą służbę wobec Kościoła i Narodu Polskiego, niedawno arcybiskup gnieźnieński i Prymas Polski Wojciech Polak prosił nas uprzejmie, byśmy na uroczystości jubileuszowe posłali któregoś z ojców kardynałów. My zaś chętnie przystaliśmy na jego prośbę i Ciebie, Czcigodny Nasz Bracie, ustanawiamy na to uroczyste święto naszym Nadzwyczajnym Wysłannikiem, uważamy Cię bowiem za gorliwego współpracownika Papieży i sprzymierzeńca dialogu między ludźmi i religiami.

Dnia 29 kwietnia będziesz Nas reprezentował i w Naszym imieniu przewodniczył obchodom liturgicznym i przekażesz Nasze łaskawe błogosławieństwo Pasterzom, Wiernym i Władzom Państwowym a przez nie także całemu umiłowanemu Narodowi Polskiemu. Trzeba, byś przy tej okazji przypomniał zasługi świętego Wojciecha biskupa i męczennika, który napełniony zaiste apostolskim duchem przebiegał liczne kraje i zanosił ludziom radość Ewangelii a na końcu swoją krwią zaświadczył o wierze w zbawienie wieczne, które wszystkim gorliwie głosił. Przywołasz zgromadzonym słowa Księcia Apostołów, który zachęca wiernych do radowania się w Panu, choć teraz muszą doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość ich wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa (por. 1 P 1, 6-7). Z tego względu zachęcisz ich do tego, aby jednomyślnie dawali świadectwo prawdziwej wiary, nadziei i miłości a szczególnie do tego, by zachowywali zawsze wierność wobec przykazań Bożych, Kościoła Katolickiego i Biskupa Rzymu, jak to czynili ich przodkowie. Zachęcisz ich także, aby pilnie strzegli swej ponad tysiącletniej chrześcijańskiej tradycji oraz pobożności.

My wesprzemy modlitwami Twą ważną misję a już teraz usilnie powierzamy Ciebie, Czcigodny Nasz Bracie, ukochanej opiece Świętej Bogarodzicy Maryi, Królowej Polski, wielkiego Poprzednika Naszego świętego Jana Pawła II oraz wszystkich świętych i błogosławionych, którzy przez tyle lat słowem i czynem dawali tam ustawicznie świadectwo o Chrystusie Odkupicielu człowieka. Hojnie też udzielamy Naszego apostolskiego błogosławieństwa najpierw Tobie, abyś Ty z kolei obficie je przekazał tym, do których zostajesz posłany, tak Pasterzom, jak wiernym.

Dan w Watykanie, dnia 8 kwietnia, w II Niedzielę Wielkanocną czyli Bożego Miłosierdzia,  roku Pańskiego MMXVIII, w VI roku Naszego pontyfikatu.

www.prymaspolski.pl

BRAK KOMENTARZY