W 2025 r. Kościół katolicki będzie obchodził rok jubileuszowy pod hasłem „Pielgrzymi Nadziei”. 28 czerwca br. podczas konferencji prasowej w Watykanie zaprezentowano logo, które będzie towarzyszyło wszystkim uroczystościom związanym z obchodami Roku Świętego. 

Odnajdywanie Boga po kryzysie pandemii, modlitwa adoracji i kontemplacji, solidarność z ubogimi, zaangażowanie w drogę synodalną oraz ekologia integralna – to elementy papieskiego programu przygotowań do Jubileuszu Roku 2025. Papież Franciszek powierzył organizację Roku Świętego abp. Rino Fisichelli, przewodniczącemu Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Jak wskazuje Ojciec Święty, 2024 rok, poprzedzający wydarzenia jubileuszowe, ma być czasem modlitwy, zwłaszcza podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, który skupia się przede wszystkim na trwaniu w obecności Pana i słuchania Go.

Logo Roku Świętego 2025 przedstawia cztery stylizowane postacie oznaczające ludzkość z czterech krańców świata. Jedna obejmuje drugą, aby wskazać na solidarność i braterstwo, które muszą łączyć narody. Pierwsza postać trzyma się kurczowo krzyża. Jest to znakiem nie tylko wiary, ale także nadziei, której nigdy nie można porzucić, ponieważ potrzebujemy jej zawsze, a zwłaszcza w chwilach większych trudności. Fale, które są poniżej i które się poruszają, wskazują, że życiowa pielgrzymka nie zawsze toczy się po spokojnych wodach. Często osobiste perypetie i wydarzenia na świecie narzucają wezwanie do nadziei z większą intensywnością. Dlatego też należy podkreślić dolną część krzyża, która rozciąga się, stając się kotwicą nakładającą się na falisty ruch. Jak wiemy, kotwica jest często używana jako metafora nadziei. Kotwica nadziei to nazwa nadana w żargonie marynarskim kotwicy rezerwowej, używanej przez statki do wykonywania manewrów awaryjnych w celu ustabilizowania statku podczas sztormu. Nie zapominajmy, że obraz ten pokazuje, iż droga pielgrzyma nie jest sprawą indywidualną, ale wspólnotową, naznaczoną rosnącym dynamizmem, który coraz bardziej zmierza ku Krzyżowi. Krzyż nie jest bynajmniej statyczny, ale dynamiczny, pochyla się ku ludzkości, jakby chciał wyjść jej naprzeciw, nie pozostawiając jej samej, ale dając pewność obecności i bezpieczeństwo nadziei. Wreszcie, w kolorze zielonym wyraźnie widać Motto Jubileuszu 2025 roku: Peregrinantes in Spem [Pielgrzymujący ku Nadziei].

Logo Roku Jubileuszowego 2025

BP KEP

Tłumaczenie opisu logo z włoskiego: o. Bazyli Degórski OSPPE / Biuro ds. Komunikacji Zagranicznej KEP

BRAK KOMENTARZY