Miejsce spotkania z Janem Pawłem II

22-06-2013

W Centrum Jana Pawła II w Krakowie w obecności Episkopatu Polski oraz biskupów z zagranicy zostanie poświęcony 23 czerwca kościół dedykowany polskiemu Papieżowi. Stanowi on część sanktuarium bł. Jana Pawła II.

1465

Uroczystość poświęcenia kościoła górnego w Sanktuarium Jana Pawła II w Centrum „Nie lękajcie się!” odbędzie się z udziałem Episkopatu Polski w niedzielę, 23 czerwca w Łagiewnikach. Mszy św. będzie przewodniczył metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, a homilię wygłosi biskup bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy.

Centrum Jana Pawła II powstało w celu upowszechniania i twórczego rozwijania nauczania Jana Pawła II oraz promowania duchowości, kultury i tradycji związanej z dziedzictwem Ojca Świętego. Zostało powołane przez kard. Stanisława Dziwisza 2 stycznia 2006 r. Najwcześniej oddano Kościół dolny, w pierwszym etapie inwestycji powstało Centrum Wolontariatu oraz Instytut Jana Pawła II – obecna siedziba Instytutu Dialogu Międzykulturowego. Drugi etap prac obejmuje budowę Muzeum Jana Pawła II i wieży widokowej. W przyszłości powstaną kolejne obiekty: centrum konferencyjne, dom pielgrzyma oraz centrum rekolekcyjne i rehabilitacyjne.

Nazwa Centrum nawiązuje do słów Ojca Świętego Jana Pawła II wypowiedzianych na początku pontyfikatu 22 października 1978 roku: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, a nawet otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”.