O inspiracjach, pasjach, poszukiwaniach w duszpasterstwie młodzieży na Kongresie Młodzieży Polonijnej. Prezentacja aktywności młodzieży z wszystkich krańców świata.

– Tak wiele dzieje się wspaniałych inicjatyw młodych ludzi w duszpasterstwie polonijnym, że na obradach ciągle brakuje nam czasu, aby podzielić się tym bogactwem – mówi Ilona Trojnar prowadząca obrady. – Dzisiejszy dzień był pełen wrażeń. Rozpoczął się od prezentacji różnych inicjatyw młodzieżowych realizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. – Jesteśmy po to, aby powiedzieć życiu tak i głosić to całemu światu – mówią organizatorzy Rajdu dla Życia z Legnicy ks. Janusz Wilk i Anna Zenka – w tym roku jedziemy na spotkanie z Ojcem Świętym w Krakowie na rowerach z relikwiami bł. Karoliny promując życie na trasie rajdu.

– Przygotowując się do ŚDM tworzymy Młodzieżową Akademię Dziennikarstwa, zachęcając młodzież do angażowania się w media społecznościowe w celu przekazu wartości ewangelicznych innym młodym ludziom- mówi Łukasz Charuba z Łodzi. Gra miejska, redakcje diecezjalne Katolickiego Miesięcznika dla Młodzieży „Wzrastanie”, Hosanna Festival to dalsze inicjatywy angażowania młodych ludzi w działalność apostolską. Niewątpliwie ciekawą inicjatywą jest utworzenie z okazji Kongresu Młodzieży Polonijnej Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA. Celem MAIKI – mówi Łukasz Brodzik, redaktor – jest stworzenie przestrzeni dzięki mediom społecznościowym w której młodzi mogą przekazywać innym to, co dobre i piękne, a dzieje się w ich najbliższym otoczeniu. Poprzez ten pomysł chcemy dać możliwość nie tylko młodzieży, ale księżom i katechetom twórczych poszukiwań kolejnych, wspaniałych pomysłów do realizacji. Przykłady uczą i pociągają.

Druga, bardzo ciekawa część prezentacji obejmowała inicjatywy przedstawiane przez młodzież mieszkającą poza granicami kraju. Wspólnota z Aachen prezentowała Spotkania Formacyjne Młodych EMAUS, które mają wspierać rozwój duchowy poprzez pogłębioną formację. Aktywność Ruchu Czystych Serc prezentowały wspólnoty z Anglii i Francji.

– Budujemy parafie. Mieszkamy w bloku. Mamy nietypowe warunki pracy z młodzieżą – o specyfice duszpasterstwa młodzieży na Białorusi mówi ks. Włodzimierz Maruszewski. – Duszpasterstwo młodzieży to nie tylko ukierunkowanie się na rozwój duchowy tych, którzy już w Kościele są zaangażowani, ale naszą aktywność z młodymi kierujemy także na niesienie pomocy bezdomnym – mówi przedstawiciel stowarzyszenia Pomost- Passerelle z Paryża. – Lubię jeździć i cieszę się – mówi Patrycja z Brukseli – ze spotkań młodych, organizowanych przez naszą misję katolicką. Serdecznie zapraszam na nie innych. Jest to czas radości, świętowania i formacji. – Grecja to piękny kraj, ale to piękno nie odrywa nas od angażowania się w życie naszej parafii – mówi Alek – mamy wiele inicjatyw i jesteśmy otwarci także na innych.

– Ekstremalna Droga Krzyżowa na terenie Wielkiej Brytanii cieszy się coraz większą popularnością- mówi Kuba- organizujemy ją widząc jej dobre owoce i jej wpływ na formację duchową osób przeżywających wyjątkowe doświadczenia. – Młodzi ewangelizują młodych – mówi Joanna z Anglii – pójście dziecka do pierwszej Komunii Świętej jest doskonałą okazją, by inicjować kontakt z młodymi rodzicami, by wpływać na ich rozwój duchowy i przez fakt pierwszej Komunii Świętej ich dziecka inspirować ich do głębszego przeżywania wiary.

W czasie homilii ks. bp Wiesław Lechowicz podkreślał jak ważne jest w życiu młodego człowieka, aby otwierał się na przyjęcie woli Bożej w swoim życiu. Tylko dzięki jej realizacji człowiek może być szczęśliwy. Ksiądz biskup odwoływał się w swojej homilii do bł. Karoliny Kózkówny i św. Stanisława Kostki, a bł. Pier Gorgio Frassatii został ukazany jako młoda osoba, która charakteryzowała się wielką wrażliwością wewnętrzną.

Podsumowanie obrad drugiego dnia odbyło się w czasie dyskusji panelowej z udziałem ks. bpa Wiesława Lechowicza, który wskazał, że to wszystko co czynimy chodzi o zbawienie człowieka. Na zakończenie dnia młodzież uczestniczyła w adoracji Najświętszego Sakramentu poprzedzonej katechezą. Niewidomy spod Jerycha i kobieta cierpiąca na krwotok to osoby ukazujące również i naszą niemoc – mówił ks. Zbigniew Kucharski – która jest momentem motywującym do jeszcze większego zbliżenia się do Jezusa Chrystusa i Jego miłości uzdrawiającej.

Kongres Młodzieży Polonijnej odbywa się w dniach 17.07-01.08.2016r. w Warszawie i Krakowie. Uczestniczy w nim ok. 250 osób z ok. 20 krajów.

Uczestnicy I Kongresu Młodzieży Polonijnej z wizytą w Pałacu Prezydenckim

BRAK KOMENTARZY