W piątek, 26 maja o godzinie 15 w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Śremie, abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski będzie celebrował Mszę świętą dla przedstawicieli stowarzyszenia „Ruch Kultury Chrześcijańskiej ODRODZENIE”.

„Ruch Kultury Chrześcijańskiej ODRODZENIE” jest stowarzyszeniem utworzonym za aprobatą Konferencji Episkopatu Polski, działającym w łączności z hierarchią Kościoła katolickiego, w szczególności z przewodniczącym Konferencji Episkopatu, która zatwierdza dla Stowarzyszenia asystenta kościelnego.

Stowarzyszenie jest wyłonione z ruchu o tej samej nazwie, który powstał z inicjatywy i pod patronatem Prymasa Polski, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego i od 1957 r. działa jako kontynuacja ideowa Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie” oraz jego senioratu z lat międzywojennych 1919-1939.

Celem Stowarzyszenia jest praca zmierzająca do dojrzałej formacji chrześcijan w kierunku trafnego odczytywania znaków czasu i czynnego uczestnictwa w kształtowaniu świata zgodnie z zasadami Ewangelii. Stowarzyszenie ma na celu zgodną z nauką Kościoła działalność społeczno-kulturalną i oświatowo-wychowawczą. Stowarzyszenie może również prowadzić działalność charytatywną i opiekuńczą.

Więcej na temat stowarzyszenia na stronie Ruchu Kultury Chrześcijańskiej ODRODZENIE

BP KEP/RKChO

Fot. ilustracyjne: Mazur/BP KEP