Nowy etap dialogu polsko-rosyjskiego

18-11-2013

O potrzebie wspólnego świadectwa Kościołów z Polski i Rosji, a także o dialogu społeczeństw będzie mowa podczas konferencji „Przyszłość chrześcijaństwa w Europie. Rola Kościołów i narodów Polski i Rosji” w dniach 28-30 listopada w Warszawie.

1729

Rok temu, 17 sierpnia 2012 r. abp Józef Michalik i patriarcha Cyryl I podpisali „Wspólne Przesłanie do Narodów Polski i Rosji”. Kolejnym etapem rozpoczętego procesu pojednania polsko-rosyjskiego będzie konferencja z udziałem hierarchów katolickich i prawosławnych, intelektualistów i polityków z obu krajów.

Pierwszy dzień kongresu wypełnią dyskusje historyków na temat relacji polsko-rosyjskich. W kolejnym dniu obrad będzie mowa o przyszłości chrześcijaństwa w Europie i potrzebie wspólnego świadectwa Kościoła katolickiego i Kościoła prawosławnego. Wykłady wygłoszą m.in. metropolita Hilarion i abp Józef Michalik, abp Jeremiasz i abp Henryk Muszyński oraz bp Pantelejmon i abp Stanisław Budzik. Trzeci dzień konferencji wypełnią warsztaty. Liderzy wspólnot i organizacji kościelnych, tak prawosławnych, jak i katolickich, dyskutować będą o roli chrześcijańskich mediów, o dialogu z niewierzącymi, o wspólnej promocji życia i rodziny i pracy charytatywno-społecznej.

Pod koniec konferencji nagrodą „Zasłużony dla tolerancji” zostaną uhonorowani metropolita Hilarion i abp Henryk Muszyński, który w 2008 r. nawiązał kontakt z mnichami z klasztoru św. Nila, co dało początek odnowienia kontaktów katolicko-prawosławnych.

Obradom towarzyszyć będą ekumeniczne nieszpory: 29 listopada o godz. 18.00 w prawosławnej katedrze pw. św. Marii Magdaleny na Pradze, a  30 listopada godz. o 19.30 w archikatedrze św. Jana na Starym Mieście.

Konferencję „Przyszłość chrześcijaństwa w Europie. Rola Kościołów i narodów Polski i Rosji” objął honorowym patronatem prezydent RP Bronisław Komorowski. Obrady będą miały miejsce na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniach 28-30 listopada 2013 r.

Informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie internetowej: www.pojednanie2013.pl