W tym roku przypada 200. rocznica urodzin św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. W związku z tym, abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski objął patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski wydarzenia i inicjatywy, które upamiętniają świętego metropolitę warszawskiego.

Św. Zygmunt Szczęsny Feliński urodził w 1822 r. w Wojutynie na Wołyniu. Od najmłodszych lat odznaczał się głęboką pobożnością. W 1833  r. zmarł jego ojciec, a 5 lat później jego matka została aresztowana za działalność patriotyczną i zesłana na Syberię. W 1851 r. Zygmunt wstąpił do Seminarium Duchownego w Żytomierzu. W 1855 r. w Petersburgu został wyświęcony na kapłana. Natchniony duchem miłosierdzia założył schronisko dla sierot i ubogich, a w 1857 r. zgromadzenie zakonne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, które istnieje do dzisiaj i troszczy się o dzieci i młodzież. 6 stycznia 1862 r. został mianowany arcybiskupem warszawskim.

Abp Zygmunt Szczęsny Feliński, choć był metropolitą warszawskim, tylko przez półtora roku, został zapamiętany jako człowiek pobożny, o głębokiej duchowości i wiary w Boga oraz zatroskany pasterz o biedne dzieci, dla których zakładał schroniska. Już za życia był uważany za ascetę i mistrza życia duchowego, wzór świętości i miłosierdzia. Mimo że nie wierzył w powodzenie powstania styczniowego w 1863 r., nie zgodził się potępić powstańców i zerwać kontaktów ze Stolicą Apostolską. Za swoją postawę został zesłany przez cara w głąb Rosji, gdzie spędził 20 lat. Po uwolnieniu nie miał prawa powrotu do Warszawy. Osiadł w Dźwinaczce, we wschodniej Galicji, gdzie posługiwał Polakom i Rusinom, otaczając opieką biednych i potrzebujących. Zmarł w Krakowie 17 września 1895 r.

Był autorem nie tylko rozpraw teologicznych, ale i pamiętników, nazywanych arcydziełem kresowej literatury. Okazał się bacznym obserwatorem życia społecznego i kulturalnego, dokumentującego dzieje XIX-wiecznej Polski. Znał najwybitniejsze postaci tego okresu, m.in. Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego, przyjaźnił się z Juliuszem Słowackim.

W 1920 r. jego doczesne szczątki przewieziono do Warszawy i złożono w katedrze św. Jana, gdzie obecnie znajdują się jego relikwie. 18 sierpnia 2002 r. w Krakowie papież Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym, a Benedykt XVI kanonizował w Rzymie 11 października 2009 roku.

Rok 2022 jest Rokiem św. Zygmunta Felińskiego, ponieważ przypada wtedy 200. rocznica urodzin metropolity warszawskiego. Z tej okazji z inicjatywy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi został powołany do życia 39-kilometrowy wielkopolski szlak jego imienia, który prowadzi z Komornik przez Konarzewo, Trzcielin, Stęszew, Łódź, Mosinę, Rogalinek aż do Rogalina.

Trasa szlaku została oznaczona biało-zielonym znakiem turystycznym w kształcie litery „F”, który namalowany jest na przydrożnych słupach i drzewach. Dodatkowo na trasie ustawione zostały tablice informacyjne z przedstawieniem krótkiego życiorysu świętego oraz omówieniem kontekstu historycznego wydarzeń, w których brał udział w okresie Wiosny Ludów. Ścieżki piesze i rowerowe szlaku wiodą do siedmiu kościołów parafialnych, w których przechowywane będą relikwie św. Zygmunta: Komorniki, Konarzewo, Stęszew, Łódź, Mosina, Rogalinek i Rogalin.

Jedną z inicjatyw, która została objęta przez abp. Stanisława Gądeckiej patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski jest ogólnopolski konkurs „Św. Zygmunt Szczęsny Feliński – z domu rodzinnego do Domu Ojca”. W konkursie mogą brać udział rodziny, jak i grupy 3-5 osobowe ze szkół podstawowych i średnich (do 20. roku życia). Konkurs, w którym będą rywalizowały miedzy sobą rodziny jest organizowany przez Przedszkole nr 11 Sióstr Rodziny Maryi w Markach, natomiast organizatorem konkursu dla uczniów jest Fundacja Filii Dei.

Konkurs ma charakter kulturalno-edukacyjny, a jego celem jest budowanie więzi rodzinnych i społecznych, propagowanie wiedzy o św. Zygmuncie Szczęsnym Felińskim, zapalenie w uczestnikach pragnienia świętości, a także rozwijanie umiejętności kreatywnego zaprezentowania wyników swojej pracy.

Zadaniem konkursowym jest opracowanie i wykonanie książki tematycznej w formie lapbooka*, prezentującego osobę św. Z. Sz. Felińskiego. Praca ma przedstawiać zarówno informacje biograficzne jak i elementy jego duchowości. (*Lapbook, czyli ,,książka na kolanach” jest rodzajem teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Taka teczka pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy, zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach. Wskazówki do wykonania lapbooka można znaleźć w internecie.

Prace konkursowe można przesyłać do 17 września br. (konkurs rodzinny) oraz 31 października br. (konkurs zespołowy).

Regulamin Konkursu Rodzinnego

Regulamin Konkursy Zespołowego

Archpoznan.pl/ BP KEP

BRAK KOMENTARZY