W siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie od 19 do 21 lutego 2024 roku odbyło się kolejne zebranie robocze Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Pracom przewodniczył biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger.

Zebranie rozpoczęło się modlitwą Liturgii godzin (Modlitwa w ciągu dnia). Sekretarz komisji ks. Jacek Nowak SAC odczytał protokół ostatniego zebrania. Po krótkiej dyskusji oraz dokonaniu kilku uzupełnień i korekt, protokół został przyjęty. Następnie omawiano sprawy bieżące (projekty obrzędów: odnowienia profesji zakonnej, błogosławienia osób będących w stanie wdowieństwa, błogosławienia pustelników, wprowadzenia relikwii).

W dyskusji podjęto także kwestie brzmienia Wyznania wiary (do Mszału rzymskiego), zwrócono uwagę na kilka kwestii dotyczących Liturgii godzin. Sekretarz komisji podzielił się wiadomościami odnośnie do opracowanego Martyrologium rzymskiego, przesłanego do Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, celem zatwierdzenia polskiej wersji językowej.

Następnie komisja podjęła prace nad ostateczną wersją Dodatku, który jest załączony do Mszału rzymskiego w języku łacińskim. Jest to 11 propozycji modlitwy powszechnej na różne okresy roku liturgicznego. Komisja zdecydowała, że ten dodatek zostanie zamieszczony w polskim tłumaczeniu księgi, pomimo, iż w mszale z roku 1986 te modlitwy zostały pominięte. Zebranie zakończono wspólną modlitwą Nieszporów.

Drugi dzień rozpoczęto od celebracji Eucharystii, której przewodniczył biskup Piotr Greger; on też wygłosił homilię. Prace komisji zostały wznowione po odmówieniu liturgicznej Modlitwy w ciągu dnia (przedpołudniowa). Kontynuowano dyskusję nad kolejnymi częściami modlitwy powszechnej. W czasie popołudniowym komisja przejrzała Części stałe (Ordo missae), które mają się znaleźć w polskim przekładzie Mszału rzymskiego. Szczególną uwagę zwrócono na zgodność i poprawność rubryk.

W czasie zebrania komisja odbyła również dyskusję nad treścią ukazanych w ostatnim czasie dokumentów Stolicy Apostolskiej (odpowiedzi Dykasterii Nauki Wiary na pytania biskupa José Negri z Brazylii; Deklaracja Fiducia supplicans; Nota Gestis verbisque).

Zebranie zakończyło się poranną Mszą Świętą w środę, 21 lutego br., pod przewodnictwem biskupa Rudolfa Pierskały, który wygłosił homilię.

Kolejne spotkanie zostało zaplanowane w dniach 3-4 czerwca 2024 roku w Warszawie.

KKBiDS/ BP KEP

Spotkanie Komisji ks. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Warszawa, 19-21.02.2024

BRAK KOMENTARZY