Dalszy ciąg prac nad Mszałem i Martyrologium Rzymskim były przedmiotem prac Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Obradowała ona od poniedziałku do środy (2-4 marca) w Warszawie. Podczas spotkania uczczono wydanie 100. numeru Biuletynu „Anamnesis”.

„Stało się tradycją, że spotkanie, które odbywa się pod koniec lutego lub na początku marca jest spotkaniem trzydniowym. Chcemy w ten sposób przyspieszyć prace nad Mszałem Rzymskim. Ponieważ zostało nam jeszcze kilka działów do przetłumaczenia” – powiedział bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, podsumowując jej obrady.  Jak relacjonował, Komisja tłumaczymy obecnie formularze mszalne z okresu Wielkiego Postu, następnie pozostaną do przetłumaczenia formularze, które zawierają okres wielkanocny i okres zwykły. „Po zamknięciu etapu tłumaczenia moglibyśmy przejść do weryfikacji i ujednolicenia wszystkich części Mszału Rzymskiego. A po ujednoliceniu będzie kolejny etap zatwierdzania przez Konferencję Episkopatu Polski i później przez Kongregację” – powiedział.

Jak relacjonował bp Bałabuch, sporo czasu poświęcono też Martyrologium Rzymskiemu. „Ta księga jest bardzo oczekiwana i potrzebna. Myślę że w tym roku uda nam się dokończyć te prace” – powiedział.

Komisja omówiła też sprawy dotyczące tekstów liturgicznych na wspomnienie św. Jana XXIII.

Podczas spotkania, bp Piotr Greger wręczył pozostałym członkom Komisji 100. numer „Anamnesis” – biuletynu wydawanego przez Komisję od wielu lat. Pracę nad nim rozpoczął śp. bp Wacław Świerzawski, następnie redagował go bp Stefan Cichy, wieloletni przewodniczący Komisji. Obecnie redaguje go bp Piotr Greger.

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wspomaga Konferencję Episkopatu Polski w odpowiedzialności za liturgię i duszpasterstwo liturgiczne zgodnie z zarządzeniami wydawanymi przez Stolicę Apostolską. Komisja m.in. opracowuje przekłady na język polski łacińskich tekstów  liturgicznych, dokonuje korekty wydanych już ksiąg liturgicznych pod względem ich poprawności językowej, układu treści, doboru czytań biblijnych i opracowuje projekty dekretów i instrukcji odnoszących się do celebracji liturgii Mszy św. czy sakramentów. Utrzymuje też kontakty z Diecezjalnymi Komisjami Liturgicznymi, Ośrodkami Apostolstwa Liturgicznego oraz referentami liturgicznymi polskich prowincji instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz udziela wyjaśnień dotyczących liturgii i form pobożności ludowej. Przewodniczącym Komisji jest biskup pomocniczy ze Świdnicy Adam Bałabuch. W ramach Komisji działają dwie Podkomisje: ds. Muzyki Kościelnej i ds. Służby Liturgicznej. Przewodniczącym pierwszej jest bp Piotr Greger, drugiej abp Józef Górzyński.

BP KEP


Obrady Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów - Warszawa, 03 III 2020 r.

BRAK KOMENTARZY