Dokładnie w czasie kiedy Ojciec Święty Franciszek zwracał się z apelem do całego Kościoła, abp Stanisław Gądecki celebrował o godz. 12.00 Mszę świętą w sanktuarium matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy (archidiecezja lubelska). Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w homilii powtórzył swoją prośbę, mówiąc: Kiedy więc wpatrujemy się w Maryję pośpiesznie zdążającą do Judei, aby pomóc swojej krewnej, nasuwają się nam całkiem praktyczne i aktualne wnioski.

Czy nie należy z podobnym pośpiechem wyjść naprzeciw tym, którzy znaleźli się w ogniu wojny – na Bliskim Wschodzie i Afryce – a teraz zmierzają ku Europie po to, by znaleźć tutaj schronienie w miejscu spokojnym i bezpiecznym? I wprawdzie ucieczka chrześcijan z Bliskiego Wschodu nie jest szczęśliwym rozwiązaniem dla regionu, w którym chrześcijaństwo jest najstarsze a może w ogóle zaniknąć, ale czy nie należy wyjść z pomocą tym wszystkim, którzy jej potrzebują, jak tego domaga się od nas Ewangelia? Czy nie wymaga tego również sprawiedliwość, skoro nasi rodacy znaleźli i znajdują do dzisiaj miejsce osiedlenia się i pracy w innych krajach Europy, Ameryk i Australii? Tak, dzisiaj nadszedł i dla nas czas prawdziwej próby z naszego chrześcijaństwa. Trzeba, by każda parafią, którą na to stać, przygotowała się na przyjęcie uchodźców i pomogła im rozpocząć nowe życie. Czy nie stać na to Polaków, którzy uważają siebie – i słusznie – za ludzi tolerancyjnych?”

>> Treść homilii abp. Stanisława Gadeckiego „Z pośpiechem służyć człowiekowi” wygłoszonej 6 września 2015 w Wąwolnicy

Zobacz też: Komunikat Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek

Poniżej zdjęcia z wizyty arcybiskupa Stanisława Gadeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w obozie dla uchodźców w Iraku.

BRAK KOMENTARZY