Abp Stanisław Gądecki przewodniczył Drodze Krzyżowej, która w czwartek po Popielcu przeszła ulicami Poznania. „W krzyżu Chrystusa uczestniczą z konieczności Ukraińcy i Ukraina” – mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Metropolita poznański w rozważaniu na zakończenie nabożeństwa przypomniał, że mija rok od wybuchu wojny. „Wolny naród, który został zaatakowany przez Rosję, podejmuje nadludzkie wysiłki, aby się bronić i zachować swoją suwerenność. Z bólem patrzymy na mękę narodu ukraińskiego, na mordowanych niewinnych ludzi, w tym chorych, starców, kobiety i dzieci” – mówił abp Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podziękował wszystkim, którzy wspierają ludzi na Ukrainie w sposób duchowy i materialny, a także tym, którzy pomagają uchodźcom wojennym, którzy znaleźli się w Polsce. „Wyrażam moją wdzięczność dla Caritas Archidiecezji Poznańskiej i parafialnych Caritas za ich zaangażowanie w pomoc i koordynowanie działań na rzecz pokrzywdzonych przez tę wojnę. Dziękuję władzom rządowym i samorządowym, wszystkim organizacjom, a także indywidualnym osobom, które w tej bolesnej sytuacji spieszą z pomocą” – mówił metropolita poznański. Podkreślił, że Droga Krzyżowa przypomina o konieczności radykalizmu wyboru, który nie dopuszcza wahań i którego nie można odwołać. „Jezus wymaga, abyśmy odważnie wybrali tę samą drogę co On; byśmy wybrali ją nade wszystko +w sercu+, ponieważ najczęściej nie od nas zależy, jaka będzie nasza sytuacja zewnętrzna. Od nas natomiast zależy postanowienie, że będziemy posłuszni Ojcu, jak posłuszny był Chrystus i gotowi do końca przyjąć zamysł, jaki On powziął wobec każdego z nas” – mówił abp Gądecki.

„Zaprzeć się samego siebie znaczy zrezygnować z własnego planu, często ograniczonego i małostkowego, aby przyjąć plan Boży. Oto jest droga nawrócenia, nieodzownego w chrześcijańskim życiu, która doprowadziła apostoła Pawła do oświadczenia: Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” – podkreślił metropolita poznański.

Nawiązując do Synodu kontynentalnego w Pradze abp Gądecki zauważył, że było to wsłuchiwanie się w głosy delegatów. „Polska synteza nie oczekuje zmian w nauczaniu Kościoła, pragnie natomiast zmian w sposobie wzajemnego wsłuchiwania się w Kościele. Wszystko to ma służyć – między innymi – większemu udziałowi świeckich w realizacji zadania misyjnego tak wewnątrz, jak i na zewnątrz Kościoła” – podkreślił.

Podczas nabożeństwa odczytano rozważania Drogi Krzyżowej Czcigodnego Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego, modląc się o jego rychłą beatyfikację. Droga Krzyżowa przeszła ulicami Poznania z kościoła na Jeżycach do klasztoru ojców dominikanów.

ms/ Poznań

Zdjęcie: www.archpoznan.pl