Przesłanie III Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji „Ewangelizacja środowisk wiejskich – Skarb w Roli”

31-05-2015

31 maja 2015 r.

1272

Ewangelia Jezusa Chrystusa zaczęła się na wsi. Bóg znalazł prostą Dziewczynę – Maryję w wiejskiej chacie, wśród codziennych zajęć. To wydarzenie stało się dla nas inspiracją w przeżywaniu III Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji. Kongres zgromadził w dniach 28-31 maja 2015 r. w sanktuarium maryjnym w Skrzatuszu blisko 500 osób: biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych, a zwłaszcza świeckich ewangelizatorów. Dzięki mediom łączyło się z nami prawie 19 tysięcy widzów i słuchaczy. Wielką radością dla uczestników Kongresu była obecność Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka.

Tematem Kongresu była ewangelizacja w środowisku wiejskim. Polska wieś jest dzisiaj różnorodnym światem podlegającym dynamicznym przemianom. Kierunek i gwałtowność tych zmian przynaglają nas do uważnego rozeznawania na poziomie lokalnym i do adekwatnych działań.

Maryja z Nazaretu uczy nas jak przeżywać codzienność w rytmie Słowa: słuchając Go, zachowując, medytując i wprowadzając w życie przez modlitwę i praktykę miłości. To jest droga lectio divina, którą papież Franciszek wskazuje jako sposób życia i formacji każdego ewangelizatora (EG 121).

Maryjność jest głęboko zakorzeniona w polskiej tradycji. Stanowi jeden z najważniejszych wymiarów pobożności ludowej. Ta pobożność – potwierdzona i pogłębiona – staje się prawdziwą duchowością ludową i „czynnie ewangelizującą siłą, której nie możemy nie doceniać: byłoby to niedocenianiem dzieła Ducha Świętego” (EG 126). Kryje ona w sobie ogromny potencjał, jest „skarbem w roli”. Trzeba najpierw odkryć go i strzec w pierwszej wspólnocie, którą jest rodzina.

Wybierając Maryję, Bóg sam wskazał, jak ważny jest udział ludzi świeckich w ewangelizacji. Ewangelizuje zawsze cały Kościół. Dlatego tak ważne jest jego doświadczenie w małych wspólnotach. W nich siostry i bracia, świeccy i duchowni w konkretny sposób wspólnie dojrzewają do tego, by być uczniami-misjonarzami. Te małe grupy można wykorzystać owocniej w przygotowaniu młodzieży i dorosłych do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej.

Kongres był okazją do wymiany doświadczeń na polu ewangelizacji wsi. Ukazał pilną potrzebę formacji wszystkich: osób duchownych i konsekrowanych do współpracy ze świeckimi, świeckich do rozeznawania osobistych darów duchowych – w tym do posługi liderów.

Dziękujemy Panu Bogu za owoce i wyzwania płynące z Kongresu. Wyrażamy także wdzięczność diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej z jej biskupem Edwardem Dajczakiem za gościnność i świadectwo żywej wiary

Uczestnicy III Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji.

bp Grzegorz Ryś
przewodniczący Zespołu KEP ds. NE

ks. Artur Godnarski
sekretarz Zespołu KEP ds. NE