Życzę Akademii Ignatianum w Krakowie aby w następnych latach rozwijała się dynamicznie, by mogła realizować swoją misję, naukową, dydaktyczną i wychowawczą, kształcąc nowe generacje dobrych chrześcijan i mądrych obywateli – napisał Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław w Gądecki w liście z okazji jubileuszu Akademii Ignatianum w Krakowie.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w liście do społeczności Akademii Ignatianum pogratulował władzom i pracownikom Uczelni sukcesów na naukowo-badawczej, dydaktycznej, wychowawczej i organizacyjnej. Studentom zaś abp Gądecki pogratulował „wyboru uczelni, która łącząc tradycję kształcenia jezuickiego z dobrze pojmowaną nowoczesnością, pozwala swoim absolwentom sprostać wyzwaniom współczesnych czasów”.

W tym roku Akademia Ignatianum w Krakowie obchodzi jubileusz 90-lecia ustanowienia Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego, które zapoczątkowało rozwój uczelni. Jubileusz wpisuje się w obchody Roku Ignacjańskiego, którego mottem są słowa św. Ignacego: „Widzieć wszystkie rzeczy jako nowe w Chrystusie”. „To niezwykle ważne przesłanie związane z Jego nawróceniem ‒ +odnowieniem+ przez Chrystusa ‒ jest istotne również w perspektywie akademickiej” – napisał abp Stanisław Gądecki. „Wspomniane +nowe+ widzenie, o którym pisał św. Ignacy, oprócz wymiaru duchowego, miało również wymiar apostolski ‒ inspirujący do dzielenia się nim z innymi ludźmi, otwierając im oczy na prawdę, pomagając przeżyć odnowę, odnaleźć na nowo sens życia, odkryć nowy entuzjazm wewnętrzny, na nowo spojrzeć na otaczającą rzeczywistość – podkreślił Przewodniczący KEP.

„Prawdziwie głębokie życie akademickie, to przecież dzielenie się – wiedzą, umiejętnościami, własnym czasem, zaangażowaniem, pasjami” – zaznaczył abp Gądecki. „To inspirowanie samych siebie i innych do spojrzenia +na nowo+ na świat. Niechaj w murach Akademii Ignatianum w Krakowie owo +widzenie rzeczy jako nowych+ odbywa się nieustannie w Chrystusie” – życzył pracownikom i studentom abp. Stanisław Gądecki.

BP KEP

Publikujemy pełną treść listu:

Warszawa, dnia 17 lutego 2022 roku

Magnificencjo,
Czcigodny Księże Rektorze,

 

W dniu święta uczelni, tradycyjnie już obchodzonego w Akademii Ignatianum w Krakowie w rocznicę kanonizacji św. Ignacego Loyoli, kieruję do całej „rodziny ignacjańskiej” ‒ do Władz, Pracowników i Studentów ‒ serdeczne pozdrowienia oraz duszpasterskie błogosławieństwo na dalsze lata owocnej działalności na rzecz Kościoła i Ojczyzny.

Władzom i Pracownikom Uczelni gratuluję sukcesów na płaszczyźnie naukowo-badawczej, dydaktycznej, wychowawczej i organizacyjnej. Studentom gratuluję wyboru uczelni, która łącząc tradycję kształcenia jezuickiego z dobrze pojmowaną nowoczesnością, pozwala swoim absolwentom sprostać wyzwaniom współczesnych czasów.

Tegoroczne Święto Uczelni ma charakter wyjątkowy. Stanowi bowiem jeden z ważniejszych punktów obchodów w Akademii Ignatianum w Krakowie Roku Ignacjańskiego, ogłoszonego przez Ojca Generała Arturo Sosa Abascala SJ dla uczczenia pięćsetlecia nawrócenia Ignacego Loyoli oraz czterechsetlecia Jego kanonizacji. Jednak Rok Ignacjański to nie jedyny powód do radości dla Wspólnoty akademickiej. W bieżącym roku mija bowiem 90 lat od ustanowienia Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego, będącego zaczątkiem Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiącej wielkie dzieło Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.

Mottem obchodów Roku Ignacjańskiego stały się słowa św. Ignacego, aby: „Widzieć wszystkie rzeczy jako nowe w Chrystusie”. To niezwykle ważne przesłanie związane z Jego nawróceniem ‒ „odnowieniem” przez Chrystusa ‒  jest istotne również w perspektywie akademickiej. Dotyczy to zwłaszcza takiej Uczelni jak Akademia Ignatianum w Krakowie: Uczelni kościelnej, zakorzenionej w kilkusetletniej tradycji edukacji jezuickiej, czerpiącej inspirację z chrześcijańskiej wizji życia. Wspomniane „nowe” widzenie, o którym pisał św. Ignacy, oprócz wymiaru duchowego, miało również wymiar apostolski ‒ inspirujący do dzielenia się nim z innymi ludźmi, otwierając im oczy na prawdę, pomagając przeżyć odnowę, odnaleźć na nowo sens życia, odkryć nowy entuzjazm wewnętrzny, na nowo spojrzeć na otaczającą rzeczywistość. Prawdziwie głębokie życie akademickie, to przecież dzielenie się – wiedzą, umiejętnościami, własnym czasem, zaangażowaniem, pasjami. To inspirowanie samych siebie i innych do spojrzenia „na nowo” na świat. Niechaj w murach Akademii Ignatianum w Krakowie owo „widzenie rzeczy jako nowych” odbywa się nieustannie w Chrystusie.

Życzę Akademii Ignatianum w Krakowie aby w następnych latach i dekadach rozwijała się dynamicznie, by mogła realizować swoją misję, naukową, dydaktyczną i wychowawczą, kształcąc nowe generacje dobrych chrześcijan i mądrych obywateli.

Niech orędownictwo św. Ignacego z Loyoli towarzyszy całej wspólnocie akademickiej.

Z wyrazami szacunku, przesyłam pasterskie błogosławieństwo,

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

_____________________

Jego Magnificencja
Ksiądz prof. dr hab. Józef Bremer SJ
Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie