Chodzi o to, aby nie pozostawić tego wydarzenia w Rzymie bez modlitwy, aby z tego wszystkiego Kościół rósł, dojrzewał i mógł stawać się coraz aktywniejszy – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w videoprzesłaniu na konferencję prasową, która odbyła się w Sekretariacie KEP, na temat przygotowań do rozeznawania synodalnego przed rozpoczęciem rzymskiej sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów o synodalności. W czasie konferencji prasowej został zaprezentowany specjalny dodatek, dołączony do najnowszego wydania tygodników katolickich, pt. „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja – ważne tematy i inspiracje”.

Przewodniczący Episkopatu przyznał, że Synod jest wydarzeniem bezprecedensowym, dlatego że zbiera doświadczenia co najmniej dwóch lat pracy poprzedzającej, czyli etapu diecezjalnego i kontynentalnego. „Teraz dochodzimy do etapu końcowego, który ma nas przygotować do ostatecznego rozeznania opinii, które były do tej pory zebrane i przekazane z całego świata” – zaznaczył.

Abp Gądecki ocenił, że obecnie wchodzimy w etap zapoznania się z tym, co jest głosem Ducha Świętego, a nie tylko zbieraniem opinii. „Mamy tu odpowiedzialność własną, naszą polską, czyli przygotowanie się do tego etapu, który zakłada rozeznanie teologiczne, przygotowanie praktyczne, i to czynimy jeszcze przed rozpoczęciem Synodu, wydając wkładkę do tygodników katolickich, a tydzień później takie same wkładki do wszystkich parafii w Polsce, ok. pół miliona” – zauważył.

Dodał, że teksty z wkładki podejmują główne, trudne tematy całego procesu synodalnego. „Wybraliśmy z rozmysłem to, co jest najtrudniejsze, aby rozeznać sprawę i zaznajomić opinię katolicką z tymi zagadnieniami, ażeby można wyrobić sobie własne zdanie i towarzyszyć temu Synodowi. Nie chodzi o tworzenie pozornych trudności, ale o to, aby w duchu Soboru Watykańskiego II wyrazić te podstawowe rzeczy, które rozwijają się i które powinny być zrozumiałe dla każdego człowieka ochrzczonego w Polsce” – podkreślił abp Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu wyjaśnił, że chodzi o to, „aby nie pozostawić tego wydarzenia w Rzymie bez modlitwy, aby z tego wszystkiego Kościół rósł, dojrzewał i mógł stawać się coraz aktywniejszy. Aby ochrzczeni otwierali się coraz bardziej na głos Ducha Świętego, aby ta współpraca między duchowieństwem, osobami życia konsekrowanego i ludźmi świeckimi dojrzewała i stawała się coraz poważniejsza i bardziej autentyczna”.

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ zaprezentował wkładkę synodalną dodawaną do tygodników katolickich, wyjaśniając, że „Synod stawia wiele pytań, zachęca do rozeznawania, do wsłuchiwania się w głos Kościoła i w szukanie woli Ducha Świętego na dzisiejsze czasy, które mają swoją specyfikę, a Kościół zmienia się, rozwija, żyje swoimi wiecznie ważnymi prawdami ewangelicznymi w różnych kontekstach historycznych, społecznych czy geograficznych”.

Rzecznik KEP przyznał, że – by pomóc wiernym śledzić i zrozumieć trwający proces synodalny – Kościół w Polsce podjął kilka inicjatyw. „Wydawało się, że jest dobrą rzeczą przygotowanie pewnych materiałów, które pomogłyby wiernym w zrozumieniu, dlaczego ten Synod został zwołany, do czego prowadzi i jak powinien w nim wybrzmieć głos Kościołów partykularnych”.

Ks. Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika „Idziemy”, zauważył, że wkładka ukazuje się w tygodnikach katolickich z datą 17 września, kiedy to w Kościele w Polsce przypada Dzień Środków Społecznego Przekazu. „Synod ma być czasem wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego, On ma być tym głosem, a nie jakieś frakcje” – podkreślił. „Chcemy uświadomić wiernym w Polsce, jakie tematy będą stawać na wokandzie na Synodzie, aby wierni w Polsce w tych intencjach się modlili” – zaznaczył ks. Zieliński.

„Mam dużą satysfakcję, że tego typu teksty mogliśmy opublikować. Tygodniki katolickie nie pierwszy raz wydają wspólnie wkładkę. Kiedy są sprawy ważne, wtedy zabieramy głos wspólnie. Jednoczymy wysiłki i mówimy jednym głosem pod patronatem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski” – zwrócił uwagę ks. Zieliński.

Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, kierownik Katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej UKSW oraz członek Rady Apostolstwa Świeckich Konferencji Episkopatu Polski, wyjaśnił, że w przyszłości będą umieszczane w Internecie kolejne teksty nt. Synodu. „Powstaje pytanie, jak właściwie przeżywać Synod. Kryzys Kościoła na Zachodzie jest ewidentny” – dodał ks. Mazurkiewicz – „i dlatego nie można działać dokładnie tak, jak w przeszłości, ale trzeba szukać innego podejścia duszpasterskiego”.

Odwołując się do Yves’a Congar’a, ks. Mazurkiewicz zauważył, że są dwa podejścia do reform: Od teologii do nauk społecznych – i to jest podejście prawdziwych reformatorów Kościoła, lub od nauk społecznych do teologii – to jest podejście nowatorów, które podważa całą tradycję katolicką. „Trzeba postawić w centrum synodalnej dyskusji teologię, przywrócić jej właściwą pozycję” – podkreślił.

Ks. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP, kierownik Katedry Antropologii Teologicznej na Wydziale Teologicznym oraz dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zaznaczył, że „dodatek synodalny jest naszą odpowiedzią na wezwanie do jedności, bo jest on naszym wspólnym wkładem w debatę synodalną”. „Mamy tutaj do czynienia z głosem polskiego Kościoła, polskich intelektualistów. Ten dodatek wypływa z doświadczenia polskiego Kościoła, z doświadczenia wiary. Mam nadzieję, że będzie potraktowany jako ważny głos w debacie synodalnej” – przyznał.

O. Kupczak ocenił, że Synod staje przed zadaniem translacji, czyli tłumaczenia odwiecznej prawdy Bożej na współczesny język. „Jednym z tych słów jest ‚inkluzywność’ – inkluzywność tak, w sensie zaproszenia wszystkich, inkluzywność nie – w sensie obniżenia wymagań. Papieżowi zależy na włączeniu wszystkich” – dodał. „Innym zagadnieniem jest różnica między centralizacją i decentralizacją. To, co powinno bardzo wyraźnie wybrzmieć w naszej debacie, to że żadne z tych pojęć rzeczywistości politycznej czy socjologicznej nie oddaje rzeczywistości Kościoła” – podkreślił.

Dr hab. Michał Gierycz, dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW, mówił z kolei o kontekstach niepokoju i kontrowersjach synodalnych. „Ten Synod będzie wyjątkowy, gdyż głos będą mieli nie tylko biskupi, ale świeccy i osoby zakonne. Mamy tu pewną modyfikację formy działania Synodu” – zauważył.

W specjalnym dodatku, dołączonym do tygodników „Idziemy”, „Niedziela”, „Gość Niedzielny” i „Przewodnik Katolicki”, pt. „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja – ważne tematy i inspiracje”, znajdują się wywiady i teksty dotyczące tematyki Synodu o synodalności. Dodatek otwiera wywiad z abp. Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, a następują po nim artykuły kard. Gerharda Müllera, ks. prof. Piotra Mazurkiewicza, ks. dr. hab. Andrzeja Dobrzyńskiego, o. Dariusza Kowalczyka SJ, o. prof. Jarosława Kupczaka OP. Wkładka będzie przetłumaczona na cztery języki.

BP KEP

Konferencja prasowa o przygotowaniach do rozeznawania synodalnego przed rozpoczęciem rzymskiej sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów o synodalności (Warszawa, 14.09.2023 r.)