Kościół w Polsce traci biskupa nieprzeciętnego, autora publikacji z zakresu medioznawstwa, pasterza, który „w miłości i cierpliwości” przyjmował kolejne zadania i urzędy zlecone przez Ducha Świętego – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście kondolencyjnym na uroczystości pogrzebowe śp. bp. Adama Lepy, biskupa pomocniczego seniora archidiecezji łódzkiej. Kondolencje odczytał metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś podczas Mszy św. pogrzebowej 7 maja w archikatedrze łódzkiej.

„Ze smutkiem przyjąłem informację o śmierci biskupa Adama Lepy – biskupa pomocniczego seniora archidiecezji łódzkiej, kapłana, teologa, medioznawcy, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi w latach 1988-1993” – napisał w liście kondolencyjnym abp Stanisław Gądecki. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski przekazał wyrazy współczucia rodzinie, bliskim, współpracownikom oraz wszystkim, których zasmuciło  odejście bp. Lepy. „Zapewniam o mojej duchowej bliskości oraz o modlitwie w waszej intencji i w intencji zmarłego” – napisał.

Przewodniczący Episkopatu wyraził w przesłanym na ręce abp. Grzegorza Rysia liście, wdzięczność Kościoła w Polsce za „niezwykle pracowite życie i posługę biskupią w ramach struktur Konferencji Episkopatu Polski” bp. Adama Lepy.  Był on m.in. przewodniczącym Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu, członkiem Rady Stałej KEP,  przewodniczącym Zespołu Programowego ds. Telewizyjnych Transmisji Mszy Świętej, członkiem Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, a także wiceprzewodniczącym Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej oraz członkiem Europejskiego Komitetu Biskupów ds. Mediów Masowych.

„Kościół w Polsce traci biskupa nieprzeciętnego, autora 12 książek i setek publikacji z zakresu medioznawstwa, wykładowcę pedagogiki mass mediów i psychologii, założyciela Łódzkich Studiów Teologicznych, pasterza, który – jak stanowiło jego zwołanie biskupie – „w miłości i cierpliwości” przyjmował kolejne zadania i urzędy zlecone przez Ducha Świętego”- napisał abp Gądecki.

List kondolencyjny odczytał na zakończenie Mszy św. pogrzebowej metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś. Mszy św. przewodniczył kard. Konrad Krajewski, jałmużnik papieski.

Ciało śp. biskupa Adama Lepy, zgodnie z Jego wolą, spocznie w grobie rodzinnym na łódzkim cmentarzu pod wezwaniem św. Wojciecha.

BP KEP

Publikujemy tekst kondolencji:

Warszawa, dnia 6 maja 2022 roku

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Metropolito,
Dostojni uczestnicy uroczystości żałobnych,

 ze smutkiem przyjąłem informację o śmierci biskupa Adama Lepy – biskupa pomocniczego seniora archidiecezji łódzkiej, kapłana, teologa, medioznawcy, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi w latach 1988-1993.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski pragnę przekazać wyrazy współczucia rodzinie, bliskim, współpracownikom oraz wszystkim, których zasmuciło jego odejście. Zapewniam o mojej duchowej bliskości oraz o modlitwie w waszej intencji i w intencji zmarłego.

Kościół w Polsce traci biskupa nieprzeciętnego, autora 12 książek i setek publikacji z zakresu medioznawstwa, wykładowcę pedagogiki mass mediów i psychologii, założyciela Łódzkich Studiów Teologicznych, pasterza, który – jak stanowiło jego zwołanie biskupie – „w miłości i cierpliwości” przyjmował kolejne zadania i urzędy zlecone przez Ducha Świętego.

Pragnę wyrazić wdzięczność Kościoła w Polsce za jego niezwykle pracowite życie i posługę biskupią w ramach struktur Konferencji Episkopatu Polski, w której był przewodniczącym Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu, członkiem Rady Stałej KEP,  przewodniczącym Zespołu Programowego ds. Telewizyjnych Transmisji Mszy Świętej, członkiem Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, wiceprzewodniczącym Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej, członkiem Komisji Głównej II Polskiego Synodu Plenarnego, członkiem Europejskiego Komitetu Biskupów ds. Mediów Masowych oraz delegatem naszej konferencji episkopatu na Synod Biskupów dla Europy w 1999 roku.

Słów pociechy i nadziei pragniemy szukać w Słowie Bożym, które w Ewangelii wg św. Jana zapewnia: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54).

Zmarłego polecamy w modlitwie Bogu, aby łaskawie wprowadził go do miejsca radości, światłości i pokoju. Niech dusza jego nie doznaje cierpień, a gdy nadejdzie wielki dzień zmartwychwstania niech Bóg da mu nieśmiertelne życie w królestwie wiecznym (por. „Obrzędy pogrzebu”).

Odpoczywaj w pokoju!

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski