W pierwszym dniu Kongresu Rodzin Polskich i Polonijnych w Gdańsku, 15 września br., Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki wręczył medale „Pro Polonia et Ecclesia” osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym w pracy na rzecz małżeństw i rodzin żyjących na emigracji.

Gratulując laureatom, bp Piotr Turzyński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej podkreślił, że przyznane odznaczenia dowodzą, jak różnorodne jest działanie Polonii i wspólnot na emigracji na rzecz rodziny. „Są to osoby o wielkim sercu, które stworzyły pewnego rodzaju podwaliny pod duszpasterstwo na emigracji. To również miejsca, które powstały z myślą o potrzebujących wsparcia rodzinach” – powiedział bp Turzyński.

Jak podkreślił, przyznane odznaczenia są świadectwem rzeczywistości polonijnej, w której z zaangażowaniem pracuje się na rzecz rodziny. „Niech nie ustaje dobro, które się dzieje i niech w waszych sercach rodzą się nowe inspiracje” – życzył laureatom Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Odznaczeni medalem „Pro Polonia et Ecclesia”:

  • Ośrodek  „Marianum” – Centrum Ruchu Światło-Życie w Carlsbergu.

Miejsce aktywnie zaangażowane w działalność formacyjną małżeństw i rodzin. Prowadzi min. rekolekcje Ruchu Światło-Życie dla rodzin polonijnych i dla młodzieży, kursy dla narzeczonych i formację dla trzeźwości.

  • Instytut Studiów nad Rodziną im. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego w Łomiankach.

W ostatnich latach szczególnie zaangażowany w działalność edukacyjno–formacyjną małżeństw i rodzin polonijnych, a szczególnie prowadzone poradnictwo rodzinne dla PMK Europy i świata.

  • Dom Samotnej Matki im. św. Rodziny w Chicago prowadzony przez Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

Dom funkcjonuje jako bezpieczna przystań dla kobiet i dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji, dając im wsparcie psychiczne, duchowe i materialne.

  • ks. dr Władysław Szewczyk.

Kapłan diecezji tarnowskiej. Inicjator szkoleń dla doradców życia małżeńskiego i rodzinnego w krajach Europy Zachodniej i wieloletni wykładowca w zakresie poradnictwa rodzinnego w Instytucie Studiów nad Rodziną im. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego w Łomiankach.

  • Irena i Jerzy Grzybowscy.

Założyciele Międzynarodowego Stowarzyszenia „Spotkania Małżeńskie”. Prowadzą swoją działalność na rzecz małżeństw i rodzin w krajach Europy Zachodniej, w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych.

  • Elżbieta i Bogumił Mura.

Szczególnie zaangażowani w duszpasterstwo małżeństw i rodzin w PMK w Niemczech, animatorzy międzynarodowego Stowarzyszenia „Spotkania Małżeńskie”.

Medal „Pro Polonia et Ecclesia” jest odznaczeniem przyznawanym przez Konferencję Episkopatu Polski, jako wyraz uznania dla zasług w duszpasterstwie polskich emigrantów. Medal może być przyznawany osobom fizycznym, szczególnie aktywnym i zaangażowanym w duszpasterstwo polskojęzyczne, niezależnie od pochodzenia i kraju zamieszkania, a także osobom prawnym, instytucjom oraz organizacjom wspierającym.

Biuro Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej/ BP KEP

Aktualne informacje: www.kongresrodzinpolonijnych.pl

 

BRAK KOMENTARZY