Rozpoczęcie Synodu w archidiecezji białostockiej

Rozpoczęcie Synodu w archidiecezji białostockiej

18-10-2021
614
Niech rodzą się w nas dobre natchnienia, które za rok – przekazane na zgromadzeniu biskupów w Rzymie – wytyczą drogę wiary, którą jako lokalny Kościół będziemy w najbliższych latach podążać. Niech towarzyszy nam modlitwa i troska o to, by to dzieło przyniosło piękne owoce” – mówił podczas Mszy św. w białostockiej archikatedrze bp Henryk Ciereszko inaugurując diecezjalny etap XVI Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.
„Rodzą się w nas dobre natchnienia, które za rok – przekazane na zgromadzeniu biskupów w Rzymie – wytyczą drogę wiary, którą jako lokalny Kościół będziemy w najbliższych latach podążać. Niech towarzyszy nam modlitwa i troska, by to dzieło przyniosło piękne owoce” – mówił bp Ciereszko.
Podkreślił, że bycie uczniem Chrystusa to  nie tylko korzystanie z Jego darów, ale także cierpienie. „Czyż także dziś nie ujawniają się wśród nas – uczniów Chrystusa – podobne postawy, pytania, oczekiwania; czy jak Apostołowie nie gorszymy się zbyt łatwo postawami innych w sprawach życia kościelnego, życia naszych wspólnot parafialnych?” – pytał.

Wskazał, że synodowi powinny towarzyszyć trzy postawy: spotkanie, słuchanie i rozeznawanie, nie zaś tylko organizowanie wydarzeń: „Ważne jest nie tylko rozwodzenie się nad problemami, ale spotkanie z Bogiem i między sobą; ważna jest modlitwa i  adoracja, by być otwartymi na to, co Duch Święty mówi do Kościołów – co chce powiedzieć dzisiaj naszemu lokalnemu Kościołowi”.

Zachęcał, by „słuchać siebie nawzajem sercem, a nie tylko uszami”, dodając: „Ten proces rozeznania ducha Kościoła dokonuje się na adoracji i w modlitwie, w kontakcie ze słowem Bożym, aby synod nie był tylko zjazdem czy konferencją naukową, ale wydarzeniem łaski – procesem uzdrawiania prowadzonym przez Ducha Świętego”.

Tłumaczył, że rozeznawanie jest dopełnieniem spotkania i słuchania, aby, poczynając od rodziny, sąsiedztwa, wspólnoty parafialnej, wspólnot ruchów kościelnych czy wspólnot zawodowych – spotykając, słuchając i rozeznając wszyscy umacniali się w wierze, aby ich wiara i świadectwo chrześcijańskiego życia oddziaływały na innych.

Prosił, by z życia łaską rodziła się misja. „Z życia Kościoła zapisanego w Dziejach Apostolskich wiemy, że  Apostołowie byli nieustannie w drodze, otwarci na siebie nawzajem i na natchnienia Ducha Świętego, przyjmujący z wiarą słowo Boże, które ich wszystkich jednoczyło. Dlatego potrzeba nam dziś nie tylko wzajemnego otwarcia, ale też wymiaru modlitwy i pokuty, aby przyznać się do win, błędów i zaniedbań; by przez trud i ofiarę dokonywała się nasza przemiana – kroczenie drogą zbawienia” – stwierdził hierarcha.

Jak podkreśla ks. Andrzej Proniewski, prof. UwB, koordynator Synodu na  etapie diecezjalnym, „słowo «synod» oznacza podążanie wspólną drogą, dlatego papież Franciszek proponuje, byśmy spróbowali odpowiedzieć na  pytania: jak na nowo to podążanie razem realizuje się dzisiaj w naszym Kościele lokalnym? Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas dziś Duch Święty, abyśmy wzrastali w tym naszym podążaniu razem? Co wymaga zmiany?”.

„Mamy zatem w najbliższym czasie wszyscy zastanowić się, na różnych poziomach organizacji Kościoła, zarówno w nieformalne – we  wspólnotach, jak i w ruchach i stowarzyszeniach działających w  parafiach, oddając też głos tym, którzy są niepraktykujący, nad odnowieniem przez działanie Ducha Świętego życia w naszej archidiecezji. Każdy głos jest ważny. Poprzez wsłuchiwanie się razem w to, co Bóg chce powiedzieć swojemu ludowi, jesteśmy zaproszeni do pełnienia misji bycia profetycznymi świadkami wobec całej rodziny ludzkiej, wraz z bratnimi wyznaniami chrześcijańskimi i innymi tradycjami wiary” – mówi.

W archidiecezji białostockiej zostanie opracowany na poziomie poszczególnych parafii harmonogram prac, w których wyznaczone osoby zostaną poproszone o zabranie głosu na postawione pytania dotyczące współuczestnictwa, wspólnotowości i misyjności lokalnego Kościoła.

W duchu „teologii partycypacyjnej” toczyć się będą dyskusje zarówno w  grupach formalnych, jak i nieformalnych, mające na celu dotarcie wiernych, także do tych niepraktykujących, a nawet przedstawicieli innych wyznań. Niebawem na stronie internetowej archidiecezji pojawiać się będą informacje o pracach synodu.

Teresa Margańska/archibial.pl