W Niepokalanowie 16 maja rozpoczęło się 150. Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Temat dwudniowego spotkania brzmi: „Przekaz wiary: język i przestrzenie”.

Obrady rozpoczęły się wspólną jutrznią i medytacją w Kaplicy św. Maksymiliana, która jest obecnie sanktuarium. Modlitwę poprowadził przedstawiciel orionistów obchodzących w tym roku 100-lecie obecności na ziemiach polskich.

Gościem specjalnym pierwszego dnia obrad była Aneta Liberacka, redaktor naczelna portalu Stacji 7, która podzieliła się z wyższymi przełożonymi zakonów męskich swoimi przemyśleniami na temat: „Przestrzenie i język przekazu wiary dzisiaj”. Swoją prezentację oparła na słowach papieża Franciszka z „Evangelii gaudium”. Nawiązała także do nauczania bł. Stefana Wyszyńskiego.

Prelegentka, wprowadzając do dyskusji panelowej, wskazała na to, jak wiele rodzin, w tym także rodzin wierzących, ma dziś problem z przekazywaniem wiary dzieciom i wnukom. Jak mówiła, w Kościele wiele mówi się o formacji, ale często brak tego formowania we współczesnych rodzinach. A to właśnie przekaz wiary i formacja w rodzinie sprawiają, że nawet jeśli dziecko lub młody człowiek pogubi się w codzienności, to ma fundamenty, do których może sięgnąć i powrócić. Stwierdziła także, że nie można ulegać tzw. „pokusie Taborowej”, w której pojawia się stwierdzenie „zawsze się tak robiło”, co owocuje brakiem misyjności w przekazywaniu wiary.

 Oprócz prelekcji i dyskusji, w programie pierwszego dnia spotkania zakonników zaplanowano Mszę św. pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza oraz wybór sekretarza generalnego i ekonoma Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich.

Sekretariat KWPZM/ BP KEP

BRAK KOMENTARZY