Rząd powołał zespół ds. przygotowania pielgrzymki papieża Franciszka do Polski w 2016 r.

23-03-2015

Rząd Ewy Kopacz powołał specjalny Zespół do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży - poinformowało KAI Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. W przygotowaniach Zespół będzie współpracował z przedstawicielami Konferencji Episkopatu Polski.

1499
fot. Archidiecezja Warszawska

Szczegółowe działania Zespołu reguluje zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 marca br.

Rzecznik MAiC Artur Koziołek poinformował KAI, iż rządowy zespół zajmie się m.in. opracowaniem planu przygotowania i zabezpieczenia wizyty papieża Franciszka. Określi też w tym celu zadania poszczególnych służb i organów administracji rządowej i będzie sprawować nadzór nad ich realizacją.

Ponadto będzie też koordynować działania samorządów i wszelkich innych podmiotów administracji państwowej zaangażowanych w przygotowanie i przebieg wizyty Franciszka w Polsce z okazji Światowych Dni Młodzieży.

W przygotowaniach państwowych instytucji do papieskiej wizyty rządowy Zespół będzie współdziałać z przedstawicielami Konferencji Episkopatu Polski.

Zespołowi przewodniczy Jacek Cichocki, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W jego skład wchodzą także ministrowie: administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki, spraw wewnętrznych – Teresa Piotrowska, spraw zagranicznych – Grzegorz Schetyna.

Pozostali członkowie to: po jednym przedstawicielu (w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu) wyznaczonym przez ministra finansów, ministra infrastruktury i rozwoju, ministra obrony narodowej, ministra skarbu państwa, ministra sportu i turystyki, ministra zdrowia.

W skład Zespołu wchodzą także wojewoda małopolski oraz sekretarz (wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu pracownik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).

Pytany przez KAI w grudniu ub. roku o zakres obowiązków strony rządowej w związku z przygotowaniem wizyty papieża, min. Jacek Cichocki wyjaśnił, że „są to te zadania, które pojawiają się zawsze przy tak dużych wydarzeniach”. – Czyli przede wszystkim zorganizowanie strony medycznej, bezpieczeństwa, logistycznej. To, co było do tej pory w przypadku pielgrzymek papieskich – dodał.

Jak zaznaczył, wizyta Franciszka w 2016 r. będzie jednak odmienna od typowej pielgrzymki papieskiej, głównie ze względu na liczbę wiernych, którzy przyjadą na Światowe Dni Młodzieży. – Na ŚDM przyjedzie kilkaset tysięcy młodych ludzi z całego świata. Będą oni gośćmi poszczególnych diecezji, a więc i poszczególnych samorządów – stwierdził.

Zgodnie z zarządzeniem premiera, Zespól do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej ma rangę organu pomocniczego Rady Ministrów. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach tego gremium – z głosem doradczym – osoby niebędące członkami Zespołu, w szczególności przedstawicieli: Konferencji Episkopatu Polski, Archidiecezji Krakowskiej oraz organów jednostek samorządu terytorialnego.

KAI / lk / Warszawa