Spotkał się Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji

Spotkał się Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji

0
343

W Częstochowie w dniach 11-12 września odbyło się spotkanie Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji. Głównym tematem obrad było przygotowanie VII Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji, który odbędzie się w Tarnowie jesienią 2024 r.

W spotkaniu Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji wzięło udział 15 osób, w tym trzech biskupów: bp Artur Ważny (Tarnów) – przewodniczący zespołu, bp Robert Chrząszcz (Kraków), bp Adam Wodarczyk (Katowice), a także pozostałe osoby należące do Zespołu.

Głównym tematem obrad było przygotowanie VII Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji, który odbędzie się w Tarnowie jesienią 2024 roku. Dotyczyć on będzie zagadnienia, jak z perspektywy rodziców i parafii towarzyszyć duchowo swoim dzieciom, szczególnie gdy wchodzą one w dorosłość i zmagają się z różnorakimi kryzysami, w tym z kryzysem wiary. Kongres skierowany będzie do wszystkich, które pragną zrozumieć przyczyny odejść młodych ludzi z Kościoła oraz poznać w teorii i praktyce sposoby walki o ich wiarę i o trwanie w Kościele.

Kongres – podobnie jak poprzednie – będzie miał nie tylko charakter wykładów i prelekcji, ale będą to przede wszystkim rekolekcje. Organizatorzy chcą w ten sposób przywrócić nadzieję rodzicom, których dzieci zagubiły się w życiu oraz pomóc w uzdrowieniu ich relacji. Podczas kongresu planowane są również warsztaty (m.in. z komunikacji bez przemocy „NVC” i mediacji) a także bezpłatne konsultacje ze specjalistami z różnych dziedzin, przydatne w zmaganiach o wiarę w rodzinach.

Oprócz przygotowania kongresu członkowie Zespołu podjęli również refleksję nad innymi bieżącymi zagadnieniami dotyczącymi ewangelizacji. Jednym z nich są rozpoczęte już przygotowania do Roku Jubileuszowego 2025 „Pielgrzymi nadziei”. W ramach przygotowań do tego jubileuszu Zespół ds. Nowej Ewangelizacji wraz z dominikanami przygotował serię filmów „Kościół od nowa” dostępnych w serwisie YouTube, gdzie znani teologowie wypowiadają się na aktualne tematy związane z duchowością, liturgią i życiem Kościoła.

Zespół omawiał również dokumenty wydane przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia dotyczące problematyki kadencyjności liderów we wspólnotach oraz wizytacji we wspólnotach, poszukując możliwości adaptacji wytycznych z tych dokumentów na grunt wspólnot istniejących w Polsce.

Jedną z inicjatyw Zespołu jest również Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów. W ubiegłym roku rozpoczęła się V edycja tej szkoły skoncentrowana na ewangelizacji parafii. Od października rozpocznie się trzeci semestr wykładów, w których można wziąć udział, zapisując się również na pojedyncze sesje, odbywające się raz w miesiącu w soboty w trybie hybrydowym (online lub na żywo w Lublinie).

Zespół Konferencji Episkopatu Polski jest grupą roboczą działającą przy Komisji ds. Duszpasterstwa KEP. Zespół powstał w 2011 roku z inicjatywy bpa Grzegorza Rysia, który przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego zespołu. Aktualnym przewodniczącym jest bp Artur Ważny – biskup pomocniczy w Tarnowie. Do zadań zespołu należy: pogłębianie teologicznego i duszpasterskiego znaczenia nowej ewangelizacji; promowanie i popieranie studium, szerzenia i wprowadzania w życie papieskiego Magisterium odnoszącego się do tej tematyki; upowszechnianie i wspieranie inicjatyw związanych z nową ewangelizacją; studiowanie i wspieranie wykorzystywania nowoczesnych form przekazu, jako narzędzi nowej ewangelizacji.

Za: www.nowaewangelizacja.org

BRAK KOMENTARZY