Młodzież i księża odpowiedzialni za Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Polsce spotkali się w Zabawie, w Sanktuarium swojej patronki bł. Karoliny Kózkówny, aby rozmawiać o przyszłości Stowarzyszenia. Podczas spotkania wręczona została kolejna edycja nagród im. Ks. Prałata Antoniego Sołtysika. Tegorocznym laureatem został m.in. bp Antoni Pacyfik Dydycz. 

Zebranie Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które miało miejsce w dniach 23-25 września 2022 r. w Zabawie rozpoczęło się od Eucharystii. Bp Artur Ważny, który jej przewodniczył nawiązując do trudności i problemów w życiu mówił: Nie ma takiego czasu, który jest poczekalnią na życie? Dalej kontynuował: Jak przeżyć każdy czas? Jezus zaprasza nas do modlitwy. W ten sposób wskazał kierunek dalszych rozmów.

Tematem przewodnim całego spotkania była strategia dla Stowarzyszenia. KSM-owicze dyskutowali o tym, jak tworzyć młodzieżową, kościelną organizację, która będzie odpowiadała na potrzeby młodych na dzisiejsze czasy. Wątek poruszony został w płaszczyźnie parafialnej, diecezjalnej i w przestrzeni całego kraju.

W temat budowania strategii dla organizacji wprowadził prof. Piotr Kosiak doświadczony menadżer, filozof i etyk biznesu, teolog praktyczny i filozof społeczny. Pozostawił on uczestników z przesłaniem, że ich zadaniem jest być w świecie. Młody katolik, formujący się w organizacji powinien być świadkiem i wizytówką Stowarzyszenia w swoim otoczeniu. Aby zbudować dobrą markę trzeba także konsekwentnie i spójnie o niej komunikować.

Sobotnią Eucharystię celebrował bp Andrzej Jeż, biskup tarnowski. Celebrans w słowie stawiał za przykład bł. Karolinę Kózkównę mówiąc, że potrafiła ona wpływać na swoje otoczenie i kontynuował, wskazując, iż najpierw dbała ona o swoją formację – to był jej punkt wyjścia. Pociągała ona młodych, bo miała w sobie poczucie wartości i godności w bożej perspektywie.

86400 – tyle sekund codziennie otrzymujemy od Pana Boga – do nas należy decyzja jak je wykorzystać. Takim przesłaniem do kolejnego warsztatu zaprosił Paweł Lipa, pochodzący z Archidiecezji Lubelskiej KSM-owicz związany z Edycją Świętego Pawła, gdzie obecnie jest odpowiedzialny za marketing i promocję. W trakcie pracy i wymiany spostrzeżeń określono potrzeby młodych na poziomie diecezjalnym. Nakreślono także plany działań na najbliższą przyszłość.

Ostatni sobotni panel dyskusyjny moderował ks. Bp Artur Ważny, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. Skupił się on na pracy z młodymi w parafiach i wskazał, że pierwszym krokiem jest odpowiedź na pytanie: Czy moja wspólnota jest zdrowa? – Muszę zadbać o to żeby moja wspólnota była zdrowa, aby do niej zaprosić. Biskup przedstawił także ABC budowania wspólnoty, czyli: ADORACJA, BRATERSTWO, CARITAS, DUCH UCZNIOSTWA i EWANGELIZACJA.

Ostatni dzień spotkanie rozpoczęła Eucharystia pod przewodnictwem bp. Adama Baba, delegata KEP ds. KSM, który w słowie skierowanym do młodych i parafian mówił, że prawdziwa radość i prawdziwe szczęście są powiązane z miłością, do której wszyscy jesteśmy zaproszeni.

Przyznane zostały Ordery im. Ks. Prałata Antoniego Sołtysika tegorocznymi laureatami zostali:

  • Jego Ekscelencja ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz
  • Pani Bolesława Paradowska
  • Druh Janusz Leśniak

Maryja wstała i poszła z pośpiechem to temat Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w 2023 roku w Lizbonie. Z tym hasłem uczestników spotkania zostawił ks. Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Zaprosił on do pielgrzymowania do Lizbony i pokazał przestrzenie współpracy między KBO a KSM.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat. Głównym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan, a także aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła poprzez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości oraz zasad we wszystkich dziedzinach życia społecznego i kulturalnego.

Przyznawanie Orderu im. Prałata Antoniego Sołtysika zainicjowano w trakcie obchodów 30. rocznicy reaktywacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Patronem nagrody jest wieloletni duszpasterz młodzieży i przyjaciel św. Jana Pawła II. To z jego inicjatywy po upadku komunizmu ponownie powołano w Polsce KSM.

KSM

Fot: Facebook KSM

BRAK KOMENTARZY