21 kwietnia br. w Centrum Konferencyjnym Ordynariatu Polowego przy ulicy Długiej 13/15 w Warszawie odbędzie się sympozjum historyczne: Józef Gawlina – biskup, żołnierz, pielgrzym.

Spotkanie odbędzie się z okazji 90. rocznicy mianowania Józefa Gawliny Biskupem Polowym Wojska Polskiego.

Ksiądz Józef Gawlina został konsekrowany na biskupa polowego Wojsk Polskich 19 marca 1933 roku, zaś jego ingres do katedry polowej Wojska Polskiego odbył się 9 kwietnia tego samego roku. Józefowi Gawlinie jako duszpasterzowi Wojska Polskiego przyszło pełnić posługę w tragicznych dla Polski latach drugiej wojny światowej. Towarzyszył żołnierzom na drogach ich wojennej tułaczki.  We wrześniu 1939 roku został ranny, a w 1942 roku był jedynym biskupem katolickim, wpuszczonym przez Stalina na teren ZSRS z trzymiesięczną wizytą duszpasterską do Armii Polskiej formowanej przez generała dywizji Władysława Andersa. Za zasługi w bitwie pod Monte Cassino otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari. Po wojnie został opiekunem duchowym Polaków rozproszonych na uchodźstwie, stąd nazwano go „biskupem największej diecezji”.

Organizatorami uroczystości są: Biskup Polowy, JE dr Wiesław Lechowicz oraz Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego dr Jan Tarczyński.

Życiorys, posługę duszpasterską oraz tło historyczne działalności biskupa polowego Wojsk Polskich generała dywizji Józefa Gawliny przedstawią: prof. dr hab. Andrzej Nowak (IPN), prof. dr hab. Janusz Odziemkowski (UKSW), ks. dr hab. Damian Bednarski (UŚ).

Część historyczną sympozjum uzupełni pokaz filmu dokumentalnego w reżyserii Zofii Kunert pt.: Biskup największej diecezji – Józef Gawlina.

Część artystyczną uroczystości wypełni koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych pod batutą majora Pawła Joksa w kościele pw. Ducha Świętego przy ul. Długiej 3 w Warszawie. Będą w nim prezentowane utwory muzyczne przeplatane cytatami z pism i wystąpień publicznych biskupa polowego gen. dywizji Józefa Gawliny.

Z okazji 90. rocznicy mianowania ks. Józefa Gawliny biskupem polowym w Centrum Konferencyjnym Ordynariatu Polowego zostanie zaprezentowana okolicznościowa wystawa przygotowana przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

st. kustosz Zofia Kunert Ośrodek Informacji Naukowej Centralnej Biblioteki Wojskowej