W związku z kolejnymi zmianami wprowadzonymi do Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Franciszka 11 lutego, Konferencja Episkopatu Polski podczas ostatniego Zebrania Plenarnego, 14  marca br., ponownie przyjęła zaktualizowany przekład Kodeksu na język polski.

W ubiegłym roku zakończyły się prace nad zaktualizowanym tłumaczeniem Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Tłumaczenie to przygotował ks. dr hab. Piotr Majer, prof. UP JPII, we współpracy z ks. dr. hab. Leszkiem Adamowiczem, prof. KUL i po konsultacjach z innymi ekspertami. Uzyskało ono pozytywną opinię Rady Prawnej KEP.

W związku z kolejnymi zmianami, wprowadzonymi przez Papieża Franciszka Listem Apostolskim w formie Motu Proprio z dnia 11 lutego 2022 r. Competentias quasdam decernere zmieniającym pewne przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, Konferencja Episkopatu Polski podczas 391. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Warszawie w dniach 14-15 marca 2022 r., ponownie przyjęła zaktualizowany przekład na język polski Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., uwzględniając wszystkie nowelizacje Kodeksu dokonane po 1983 r., także tę najnowszą z lutego 2022 r., oraz wprowadzone poprawki redakcyjne.

Należy pamiętać, że jedynym oficjalnym tekstem Kodeksu Prawa Kanonicznego, który stanowi podstawę dla stosowania i interpretacji przepisów, jest tekst w języku łacińskim, natomiast tłumaczenia na języki narodowe mają wyłącznie znaczenie pomocnicze.

BP KEP

Dokumenty [Uchwała, uaktualnione tłumaczenie KPK] >>

Zob.też: Aktualne tłumaczenie KPK:

BRAK KOMENTARZY