Ubóstwo – wyzwaniem miłości

10-06-2015

Ludzka bieda nie dotyczy tylko kondycji materialnej, ale również moralnej i duchowej. Nie można zostać obojętnym wobec ubóstwa – przekonują biskupi w komunikacie wydanym po obradach. Najbardziej niepokoi bieda, która dotyczy polskich rodzin, szczególnie wielodzietnych.

1569

Podczas 369. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbywało się w Warszawie w dniach 9-10 czerwca br., biskupi wysłuchali referatów, które ukazały obszary i rozmiary biedy w Polsce. W trakcie sesji plenarnej wykład na temat rozmiaru ubóstwa w Polsce wygłosiła dr hab. Mirosława Grabowska, dyrektor CBOS. Temat świadczeń państwowych na rzecz ubogich w Polsce omówił prof. UKSW dr hab. Tadeusz Kamiński, z kolei o pomocy Kościoła katolickiego w Polsce na rzecz ubogich mówił ks. dr Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

W  świetle danych GUS oraz wyników danych CBOS wynika, że w 2014 r. poniżej granicy ubóstwa skrajnego żyło ok. 2,8 mln osób, z kolei 6,2 mln osób – poniżej granicy ubóstwa relatywnego, tzn. w rodzinach, których wydatki wynosiły mniej niż 50% średnich wydatków ogółu gospodarstw domowych. Na ok. 4,6 mln osób szacuje się liczbę osób żyjących poniżej progu interwencji socjalnej. (GUS, Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r.).

„Ubóstwo często stygmatyzuje i marginalizuje, a czasem prowadzi do wykluczenia, dlatego nie można wobec niego pozostać obojętnym. Najbardziej niepokoi bieda, która dotyczy polskich rodzin, szczególnie wielodzietnych” – czytamy w komunikacie biskupów po zakończonych obradach. Biskupi przypomnieli, że jednym z istotnych zadań duszpasterstwa jest pomoc ubogim, która dokonuje się przez posługę miłości.

Szczególne zadanie w trosce o potrzebujących spełnia Caritas Polska, która obchodzi w bieżącym roku jubileusz 25-lecia działalności. Caritas skupia obecnie ponad 100 tys. wolontariuszy i prowadzi ponad 900 placówek, wśród których są noclegownie, jadłodajnie, domy samotnej matki, okna życia, centra pomocy migrantom i uchodźcom, świetlice socjoterapeutyczne, hospicja, punkty wydawania odzieży i dystrybucji żywności, warsztaty terapii zajęciowej oraz ośrodki interwencji kryzysowej. Biskupi podziękowali wolontariuszom i wszystkim zaangażowanym w dzieła miłosierdzia oraz poprosili wszystkich ludzi dobrej woli o dalszą pomoc potrzebującym.

Ub_stwo_GUS_2014