Losy Europy i świata są w rękach Boga, a Maryja jest naszą nadzieją, pociechą i wsparciem, przypomniał na Jasnej Górze Prymas Polski. Abp Wojciech Polak wraz z abp. Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski oraz biskupami obecnymi na Jasnej Górze celebrował główną Sumę odpustową w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Podczas Eucharystii ponowiono zawierzenie zawarte w Jasnogórskich Ślubach Narodu autorstwa bł. Prymasa Wyszyńskiego.

Prymas Polski zauważył w kazaniu, że Maryja w jasnogórskiej szkole „w pewien sposób nas wychowuje i kształtuje, ucząc podążania drogą wolności dzieci Bożych”, a Jan Paweł II tę szkołę nazwał nawet jasnogórską ewangelizacją. Abp Polak wyraził nadzieję, że będzie ona miała odzwierciedlenie w naszym życiu. – Ewangelię głosi się skutecznie, kiedy samo życie przemawia, gdy ukazuje wolność, która wyzwala innych, współczucie, które nie wymaga niczego w zamian, miłosierdzie, które bez słów mówi o Chrystusie – powiedział kaznodzieja. W dłonie Pani Częstochowskiej złożył „naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół, wszystkie bolesne sytuacje zwłaszcza cierpienia i nadzieje walczących o wolność naszych sióstr i braci Ukraińców”.

Podczas Sumy ponowione zostały Jasnogórskie Śluby Narodu autorstwa bł. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Złożone 26 VIII 1956 r. stały się programem moralnego odrodzenia Narodu. Wzywają np. do obrony życia, nierozerwalności małżeństwa, sprawiedliwości, zgody, troski o głodnych. – Powtarzamy te słowa co roku wierząc, że wreszcie przenikną do umysłów i serc – powiedział abp Wojciech Polak.

Przełożony generalny Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski podkreślał, że pośród zamętu świata jasnogórski Wizerunek pokazuje nam jasną Drogę – Jezusa. Przypomniał też, że zawierzenie nie oznacza bezsilności, ale zaufanie i wiarę. – Dziś pragniemy szczególnie prosić Maryję, by ocaliła i rozpaliła na nowo wiarę narodu polskiego, zwłaszcza w młodych pokoleniach i rodzinach – powiedział o. Chrapkowski.

Sumę odpustową celebrowali polscy biskupi diecezjalni, którzy tradycyjnie w wigilię święta obradowali na Jasnej Górze. Licznie przybyli pielgrzymi. Na uroczystości odpustowe Matki Bożej Częstochowskiej w 91 pielgrzymkach pieszych przyszło ponad 20 tys. osób. Zwiększyła się liczba pielgrzymek rowerowych, a także biegowych. Dotarły też grupy na rolkach i motocyklach.

Święto Matki Bożej Częstochowskiej ma przede wszystkim charakter dziękczynienia za obecność Maryi w dziejach naszego narodu.

Izabela Tyras @JasnaGóraNews/ BP KEP

Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, 26.08.2022

BRAK KOMENTARZY