W dniu wspomnienia św. Franciszka z Asyżu, poświęceniem Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Broku zakończyło się ogólnopolskie spotkanie diecezjalnych duszpasterzy środowisk Laudato Si.

„Głoszenie Boga Stworzyciela, który obdarowuje nas wiecznym zbawieniem, jest naszą misją” – mówił bp Tadeusz Lityński w homilii uroczystej Eucharystii celebrowanej przez bp. Piotra Sawczuka. Odwołując się do konferencji homilisty, ks. prof. Witolda Ostafińskiego, bp Lityński akcentował, że „należy wiernych wspierać w tym, aby właściwie widzieli dzieło stworzenia, dobrze o nim usłyszeli, jak i również to czuli wewnętrze”.

„Nie ma ekologii bez odniesienia się do Boga Stworzyciela” – mówiła prof. Barbara Strzałkowska – „a pochylanie się nad Słowem Boga jest przy tym naturalną koniecznością”.

Ks. Sławomir Augustynowicz z diecezji świdnickiej podkreślał, że „czy nam się to podoba czy nie, to z ekologią zostaniemy już do końca świata”. Ks. Andrzej Lubowicki, asystent generalny KSM, prezentując propozycję formacyjną ośrodka w Broku, przypomniał, że „to młodzieżowe stowarzyszenie już w 2007 roku realizowało ogólnopolski projekt z zakresu edukacji ekologicznej Buk – rzeka życia. To jest przykład, że ekologia nie jest tematem obcym dla aktywności środowisk katolickich”.

Uczestnicy spotkania, będąc praktykami w przestrzeni duszpasterskiej, uznali za konieczność ustanowienia prezydium dla usprawnienia skuteczności działania nowopowstałego środowiska duszpasterskiego. Do prezydium zostali wybrani: ks. dr Antoni Skowroński – diec. elbląska, ks. dr Michał Borda – diec. sosnowiecka, ks. dr Krzysztof Wiczkiewicz – diec. rzeszowska, ks. Marek Jasianek – diec. kaliska, o. Cordian Szwarc – diec. warmińsko-mazurska, br. Mateusz Włosiński – diec. kielecka. Podczas obrad ustalono kierunki działań na najbliższy czas oraz kalendarium.

ks. Zbigniew Kucharski
Sekretarz Zespołu Laudato Si przy Radzie ds. Społecznych przy Konferencji Episkopatu Polski

Fot. Mateusz Lis