W dniach 20-22 sierpnia br. w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie odbyło się spotkanie odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodzieży polonijnej, któremu przewodniczył bp Piotr Turzyński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

W obradach wzięli udział księża i siostry zakonne, którzy na co dzień posługują polskim emigrantom, oraz przedstawiciele młodzieży. Delegaci przedyskutowali propozycje pracy wśród młodzieży poza granicami naszego kraju na rok formacyjny 2022/2023, w tym udział grupy polonijnej w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie, oraz modlili się w intencji Polonii i Polaków za granicą.

W panelach dyskusyjnych wystąpili zaproszeni goście: bp Grzegorz Suchodolski –  przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, ks. Tomasz Koprianiuk –  dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży przy KEP oraz ks. Zbigniew Kucharski – dyrektor Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA. Szczególną uwagę poświecono stworzeniu Grupy Młodzieży Polonijnej, która w ramach integracji środowisk polonijnych weźmie udział w zbliżających się Światowych Dniach Młodzieży. Odbędą się one w Lizbonie w dniach 1-6 sierpnia 2023 roku i będą przebiegały pod hasłem: „Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39).

Biuro KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej