W Domu Rekolekcyjnym Domus Mariae Archidiecezji Warmińskiej w Gietrzwałdzie zakończyło się spotkanie robocze kapłanów Eparchii olsztyńsko-gdańskiej, któremu przewodniczył bp Arkadiusz Trochanowski.
W trakcie spotkania bp Trochanowski podsumował prace Synodu Biskupów UKGK oraz spotkanie wschodnich biskupów katolickich. Ks. Bogdan Sytczyk przedstawił podsumowanie działalności Caritas eparchialnej. Ks. mitrat Jan Łajkosz podsumował działalność Wydziału Katechetycznego Eparchii olsztyńsko-gdańskiej. Ks. dr Igor Hubacz podsumował działalność Wydziału Informacyjnego Eparchii oraz przekazał informacje dotyczące spisu ludności i liczenia wiernych uczestniczących w Liturgiach i przyjmujących Eucharystię.
Ks. Jan Hałuszka zaprezentował dane dotyczące chrztów, ślubów i pogrzebów w Eparchii olsztyńsko-gdańskiej, z kolei ks. mitrat Andrzej Sroka przedstawił sprawozdanie z działalności Wydziału Sztuki Sakralnej. Ks. Grzegorz Stołycia omówił działalność Ośrodka Pomocy Duchowej w Chrzanowie k. Ełku, a ks. Bohdan Kostetskyy i ks. Oleh Hrytsiv przekazali informacje dotyczące nowych ośrodków duszpasterskich w Wejherowie, Tczewie, Grudziądzu, Brodnicy, Suwałkach, Mławie, Płocku, Ciechanowie, Makowie, Pułtusku, Płońsku, Czerwińsku n/Wisłą. Ks. Krzysztof Jedwabnik zaprezentował Schematyzm Eparchii olsztyńsko-gdańskiej.
W piątek, 1 grudnia, gościem spotkania był ks. Leszek Gęsiak SJ, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, który wygłosił konferencję pt. „Współczesne media a misja osoby duchowej”.
Spotkanie w Gietrzwałdzie było czasem wspólnej modlitwy kapłańskiej oraz konferencji duchowych pt. „12 kroków ku pełni życia – wreszcie żyj” w ramach programu „Uzdrowienie ran wojny”, które wygłaszał o. Tymoteusz Fesz OSBM z Dzembroni w Ukrainie.
Eparchia Olsztyńsko-Gdańska / BP KEP