„Kościół i wyzwanie sztucznej inteligencji” – było tematem przewodnim spotkania rzeczników Konferencji Episkopatów Europy, które odbyło się w dniach 24-26 maja w Nikozji, na Cyprze. To doroczne spotkanie organizowane jest przez Radę Konferencji Episkopatów Europy (CCEE).

Wyzwania, które stawia dzisiaj ewangelizacji sztuczna inteligencja, były głównym tematem spotkania rzeczników europejskich Episkopatów. Wykład wprowadzający wygłosił o. Paolo Benanti, profesor teologii moralnej, bioetyki i neuroetyki na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, który podjął kwestię wpływu sztucznej inteligencji na przekaz medialny i współczesną ewangelizację.

Pośród innych tematów rzecznicy dyskutowali także o komunikacji w ewangelizacji w perspektywie dziesięciu lat pontyfikatu Franciszka. Wprowadzenie do tej części obrad przygotował Andrea Tornielli, dyrektor programowy watykańskiej Dykasterii ds. Komunikacji. Rozmawiano również o zbliżającym się rzymskim etapie Synodu o synodalności. O sprawozdaniach kontynentalnych w perspektywie październikowych obrad mówiła s. Nathalie Becquart XMCJ, podsekretarz w Sekretariacie Generalnym Synodu.

Rzecznicy modlili się również za Kościół w Europie. Mszy św. sprawowanej w maronickiej katedrze Matki Bożej Łaskawej w stolicy Cypru, przewodniczył bp Nuno Brás da Silva Martins, biskup Funchal w Portugalii, odpowiedzialny za Sekcję Komunikacji Społecznej w CCEE. W drugim dniu obrad sprawowano Eucharystię w kościele franciszkanów przy linii demarkacyjnej w Nikozji, podczas której homilię o relacji prawdziwej Ewangelii do sztucznej inteligencji wygłosił ks. prał. Georges Panamthundil, Chargé d’Affaires z Nuncjatury Apostolskiej na Cyprze.

W czasie pobytu na Cyprze rzecznicy odwiedzili też Salaminę, gdzie modlili się przy grobie św. Barnaby, głosiciela Ewangelii z czasów apostolskich i towarzysza św. Pawła (Dz 13, 2-5).

CCEE / BP KEP