Wpatrujmy się w to, co łączy!

02-12-2013

„Zadaniem naszego pokolenia jest żyć i pracować w nadziei na szczere i uczciwe polsko-rosyjskie pojednanie” – podkreślili uczestnicy konferencji „Przyszłość chrześcijaństwa w Europie: rola Kościołów i narodów Polski i Rosji”. Przesłanie końcowe zostało ogłoszone podczas nieszporów w archikatedrze warszawskiej.

2179

W trzydniowej konferencji, która odbywała się w Warszawie, brał udział metropolita Hilarion i delegacja Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, a także przedstawiciele Kościołów prawosławnego i katolickiego, na czele z metropolitą Sawą i abp. Józefem Michalikiem. Obradom towarzyszyły wspólne modlitwy – w cerkwi prawosławnej i katedrze katolickiej.

„Wołamy dziś: Nie szukajcie tego co dzieli, ale wpatrujcie się w to, co łączy! Nie chcemy bynajmniej, aby bolesne karty historii zostały wymazane ze zbiorowej pamięci, gdyż jest ona elementem naszej tożsamości. (…) Prosimy Boga o dar jedności, niezbędny do zapisania nowych kart w historii naszych Kościołów oraz polsko-rosyjskich dziejów” – zaznaczyli uczestnicy konferencji w przesłaniu końcowym.

Rok po „Wspólnym przesłaniu do narodów Polski i Rosji” powtórzono potrzebę wzajemnej współpracy chrześcijan z Polski i Rosji, która „niezbędna jest dziś nie tylko dla polepszenia wzajemnych relacji, ale i w obliczu wyzwań, jakie stwarza świat, czasem próbujący żyć jakby Bóg nie istniał”.

Trzydniową konferencję „Przyszłość chrześcijaństwa w Europie: rola Kościołów i narodów Polski i Rosji” wypełniły dyskusje historyków na temat relacji polsko-rosyjskich, przedstawicieli Kościoła katolickiego i Kościoła prawosławnego o przyszłości chrześcijaństwa w Europie oraz rozmowy liderów wspólnot i organizacji prawosławnych i katolickich. Konferencja odbywała się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniach 28-30 listopada 2013 r. W jej trakcie przyznano nagrody „Zasłużony dla Tolerancji” Fundacji Ekumenicznej „Tolerancja”. Tegorocznymi laureatami zostali prawosławny metropolita Hilarion oraz abp Henryk Muszyński.

Zobacz także:

Przesłanie od uczestników konferencji „Przyszłość chrześcijaństwa w Europie: rola Kościołów i narodów Polski i Rosji”