W dniach od 27 do 29 września 2022 roku we Wrocławiu odbyło się spotkanie Dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich polskich diecezji. Głównym temat spotkania były zagadnienia związane z przygotowaniem programu duszpasterskiego na lata 2023/24, które na tym etapie otrzymały roboczy tytuł: „Czynić Kościół synodalnym (czyli domem i szkołą komunii)”.

W pierwszym dniu uczestników spotkania powitał abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławski oraz przedstawiciel władz samorządowych. Następnie bp Andrzej Czaja, Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, wprowadził zebranych w tematykę spotkania oraz zapoznał ich z ogólną koncepcją nowego programu duszpasterskiego. Pierwszą prelekcję wygłosiła dr Ewa Porada, Archidiecezjalny Doradca Życia Rodzinnego z Katowic, która przybliżyła temat: „Katecheza rodzinna w programie duszpasterskim ‘Wierzę w Kościół Chrystusowy’”. Kolejny wykład pt.: „’Jezus Chrystus moim Panem i Królem’ w duchowości i duszpasterstwie” wygłosił ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski. Wspólnym zakończeniem dnia były nieszpory, na które uczestnicy spotkania zgromadzili się w kościele uniwersyteckim Najświętszego Imienia Jezus.

Kolejny dzień spotkania (środa, 28 września 2022 r.) uczestnicy spotkania rozpoczęli jutrznią, a następnie po śniadaniu kontynuowali obrady w sali konferencyjnej hotelu im. św. Jana Pawła II. Przedpołudniową serię wystąpień rozpoczął ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda (KUL), który zaprezentował prelekcję pt.: „’Abyście szli i owoc przynosili(J 15, 16). Kościół synodalny wspólnotą miłości zaangażowanej”. Następne wystąpienie, które zaprezentowała p. dr hab. Wioletta Szymczak (KUL), zostało opatrzone tytułem: „Rodzina jako Kościół Domowy a synodalne życie i funkcjonowanie Kościoła”. Po przerwie uczestnicy spotkania mogli wysłuchać prelekcji ks. mgr-lic. Wiesława Kamińskiego, Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Archidiecezji Łódzkiej oraz proboszcza parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi, który przybliżył temat: „Synodalne życie i funkcjonowanie parafii”. Po każdym z bloków wykładowych miała miejsce ożywiona dyskusja oraz były zgłaszane rozmaite propozycje praktyczne.

W tym samym dniu, w godzinach popołudniowych uczestnicy spotkania zwiedzili Bibliotekę i Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, a następnie udali się do Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. W Sanktuarium zgromadzeni uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył ks. abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławski, a słowo Boże wygłosił bp Andrzej Czaja. Po powrocie do Wrocławia uczestnicy spotkania mogli zwiedzić „Panoramę Racławicką”, a następnie udali się na kolację w Metropolitarnym Wyższym Seminarium Duchownym.

W ostatnim dniu spotkania (czwartek, 29 września 2022 r.) uczestnicy spotkania zebrali się na porannej Mszy Świętej w kościele katedralnym św. Jana Chrzciciela, której przewodniczył bp Jacek Kiciński, sufragan wrocławski. Po śniadaniu wznowiono obrady, w których znalazły się jeszcze dwa wystąpienia. Pierwsze, którego autorem był ks. dr Wojciech Bartoszek, Krajowy Duszpasterz Chorych, zostało zatytułowane: „Duszpasterska troska o chorych. Apostolstwo Chorych”, natomiast drugie wystąpienie, które wygłosił ks. dr Piotr Spyra, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, dotyczyło ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów.

W ostatniej części spotkania uczestnicy zgłaszali wnioski, podejmowali dyskusję oraz przedstawiali różnego rodzaju propozycje, mające na celu udoskonalenie i uatrakcyjnienie programu duszpasterskiego. Ostatnim akcentem spotkania było podsumowanie spotkania, którego dokonał bp Andrzej Czaja. Przewod000000000000000000000000000000000000000niczący Komisji Duszpasterstwa KEP omówił również kilka propozycji duszpasterskich rozwijanych aktualnie w niektórych diecezjach, a następnie podziękował organizatorom spotkania, prelegentom oraz uczestnikom za wkład wniesiony w dalszy rozwój prac związanych z powstawaniem programu duszpasterskiego. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa brewiarzowa oraz „Anioł Pański”.

Ks. Krystian Piechaczek
Sekretariat Komisji Duszpasterskiej KEP

BRAK KOMENTARZY