Drodzy Bracia i Siostry, Osoby życia konsekrowanego,

Pomimo upływu 7 lat wciąż mam w pamięci nasze spotkanie z papieżem Franciszkiem na Placu św. Piotra w Rzymie z okazji Roku Życia Konsekrowanego. Wówczas Ojciec Święty zachęcał nas, by w każdym człowieku dostrzegać Jezusa. W podobnym duchu pisał w liście zapowiadającym Rok Życia Konsekrowanego: „Żyjcie mistyką spotkania, zdolnością odczucia, wysłuchania innych ludzi (…) pozwalając się oświecić relacją miłości, która ma miejsce między Trzema Osobami Boskimi (1J 4,8) jako wzór wszelkich relacji międzyosobowych”.

Nawiązując do klimatu tamtego pamiętnego spotkania, pragnę Wam życzyć z okazji Dnia Życia Konsekrowanego płynących z miłości Boga światła i mocy do owocnego służenia naszym braciom i siostrom żyjącym poza granicami kraju. Niech doświadczenie spotkania z Trzema Boskimi Osobami pozwoli Wam wytrwać w pięknej i odpowiedzialnej posłudze wśród Polonii. Niech pomaga też tym, z którymi i dla których żyjecie w nawiązaniu bliższej relacji z Bogiem.

Jestem Wam niezmiernie wdzięczny i pełen uznania za Wasze zaangażowanie w duszpasterstwo polskojęzyczne, za świadectwo Waszego życia i za wierność pomimo trudów związanych z życiem na emigracji.

Zapewniam Was o modlitwie i stałej życzliwości. Ośmielam się też prosić o dar modlitwy za mnie i nową moją posługę biskupa polowego Wojska Polskiego.

Obejmując się modlitwą, bądźmy pewni, że Pan naszego życia i powołania nie poskąpi nam tego wszystkiego, co jest potrzebne, by służyć z miłością!

Z pasterskim błogosławieństwem

                                                         bp Wiesław Lechowicz
                           Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Warszawa, 29 stycznia 2022 r.

Foto: Pielgrzymka osób konsekrowanych posługujących wśród Polonii do Rzymu

BRAK KOMENTARZY