Życzę Księdzu Biskupowi serca zatroskanego o człowieka, serca zatopionego w Bogu, serca mężnego i pełnego odwagi, aby jako nowy biskup diecezji toruńskiej wiernie wypełnić misję zleconą przez Ducha Świętego – napisał przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki w liście do nowego biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla.

Abp Stanisław Gądecki w imieniu Konferencji Episkopatu Polski złożył bp. Wiesławowi Śmiglowi – jako nowemu biskupowi toruńskiemu – życzenia i gratulacje. „Objęcie biskupiej katedry to włączenie w wielowiekową tradycję związaną nie tylko z danym Kościołem partykularnym, ale z całym Kościołem powszechnym” – napisał w liście gratulacyjnym.

Życzenia abp. Stanisława Gądeckiego odczytał podczas uroczystości ingresu sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur G. Miziński.

Publikujemy treść listu:

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

w drugą niedzielę adwentu, gdy cały lud wierny powtarza z wiarą słowa „marana tha! to znaczy „przyjdź Panie!”, Kościół, który jest w Toruniu staje się świadkiem szczególnej łaskawości Boga, który uobecnia się pośród swojego ludu w osobie biskupa, obejmującego dziś w uroczysty sposób powierzoną sobie katedrę.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym złożyć Ekscelencji – jako nowemu biskupowi toruńskiemu – serdeczne życzenia i gratulacje. Objęcie biskupiej katedry to włączenie w wielowiekową tradycję związaną nie tylko z danym Kościołem partykularnym, ale z całym Kościołem powszechnym. To kontynuacja dzieła wielkich pasterzy – tak diecezji toruńskiej, jak i wcześniej diecezji chełmińskiej – którzy od wieków przewodzili w wierze powierzony sobie Lud Boży.

Kościół, który jest w Toruniu potrzebuje biskupa, który – parafrazując słowa papieża Benedykta XVI – winien być przede wszystkim człowiekiem, któremu zależy na Bogu, ponieważ tylko wówczas naprawdę zależy mu na ludziach. […] Musi być on jednocześnie człowiekiem dla innych, a takim staje się tylko wówczas, kiedy jest człowiekiem zdobytym przez Boga.

Kościół, który jest w Toruniu potrzebuje biskupa, który jest człowiekiem modlącym się. „Musi on być w nieustannym kontakcie wewnętrznym z Bogiem; jego dusza musi być szeroko otwarta na Boga. Winien on zanosić do Boga trudne sprawy swoje i innych, a także swoje radości oraz radości innych”.

Kościół, który jest w Toruniu potrzebuje wreszcie biskupa mężnego, ponieważ „ten, kto żyje wiarą Kościoła i ją głosi, pod wieloma względami nie pasuje do panujących poglądów, także w naszych czasach […] To męstwo zaś nie polega na przemocy, na agresywności, lecz na dopuszczeniu ciosów i opieraniu się kryteriom dominujących poglądów”.

Wraz z całym Kościołem, który jest w Polsce życzę Księdzu Biskupowi serca zatroskanego o człowieka, serca zatopionego w Bogu, serca mężnego i pełnego odwagi, aby jako nowy biskup diecezji toruńskiej wiernie wypełnić misję zleconą przez Ducha Świętego.

Życie i posługę Księdza Biskupa oraz całą diecezję toruńską powierzam Bogu za przyczyną Pani Jasnogórskiej – Królowej Polski,

Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

 _____________________________
Jego Ekscelencja
Ks. Bp Wiesław Śmigiel
Biskup Toruński

 

Zdjęcie ilustracyjne: BPKEP

BRAK KOMENTARZY