Życzenia Sekretarza Generalnego dla biskupa nominata Wojciecha Skibickiego

0
2451

Zachęcam do zawierzenia Maryi – Królowej Apostołów – trudów i radości głoszenia Słowa Bożego oraz całokształt pasterskiego posługiwania. W pełnym odwagi posłuszeństwie Jej słowu oraz słowu Jej Syna, realizacja zleconej Księdzu Biskupowi misji troski o Lud Boży, będzie naznaczona pokojem i duchową radością, gdyż w Jej bliskości łatwiej odnaleźć światło rady oraz wspierającą, matczyną pociechę – napisał bp Artur G. Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski w życzeniach dla biskupa nominata Wojciecha Skibickiego.

Publikujemy treść życzeń:

Ekscelencjo,
Czcigodny Księże Biskupie Nominacie,

wiadomość o wyniesieniu Czcigodnego Księdza do godności Biskupa Pomocniczego Diecezji Elbląskiej przyjąłem z radością. Niech wolno mi będzie z tej okazji przesłać serdeczne gratulacje. U progu nowej posługi w Kościele, życzę Księdzu Biskupowi wielkodusznego otwarcia na moc Ducha Świętego oraz głębokiej wiary, opartej na Ewangelii. Szczególnie jeden z jej wersetów pragnę zadedykować Waszej Ekscelencji w dniu nominacji: „Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela mu Ducha.” (J 3,34).

Zachęcam do zawierzenia Maryi – Królowej Apostołów – trudów i radości głoszenia Słowa Bożego oraz całokształt pasterskiego posługiwania. W pełnym odwagi posłuszeństwie Jej słowu oraz słowu Jej Syna, realizacja zleconej Księdzu Biskupowi misji troski o Lud Boży, będzie naznaczona pokojem i duchową radością, gdyż w Jej bliskości łatwiej odnaleźć światło rady oraz wspierającą, matczyną pociechę.

Łącząc braterskie pozdrowienia w Chrystusie Panu, zapewniam o pamięci w modlitwie w intencjach Księdza Biskupa

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

BRAK KOMENTARZY