Wspólna prezentacja dotychczas wydanych dziewięciu tomów serii zapisków „Pro memoria” kard. Stefana Wyszyńskiego odbędzie się 16 listopada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Tego dnia także odbędzie się prezentacja tomu „Kardynał Stefan Wyszyński, arcybiskup gnieźnieński i warszawski. W roku beatyfikacji”, Wydawnictwo Naukowe UKSW, redakcja naukowa Ewa K. Czaczkowska, Edgar Sukiennik.

„Pro memoria” to 27-tomowe dzieło, na które składają się tysiące notatek Prymasa Tysiąclecia sporządzonych od 1948 do 1981 roku. Do tej pory wydano dziewięć pierwszych tomów, które obejmują zapiski od 1948 do 1962 roku.

O idei serii naukowej “Pro memoria” i instytucjach, które biorą udział w jej wydaniu mówi bp prof. Jan Kopiec, przewodniczący Rady Programowej serii.

Wydanie jest wspólnym przedsięwzięciem pięciu podmiotów: Archidiecezji Warszawskiej, Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytutu Pamięci Narodowej, dla którego jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach centralnego projektu badawczego ,,Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944-1989”.

Transmisja online: www.youtube.com/watch?v=ITs6tEfPPuc

archwwa.pl / BP KEP