Biuro Prasowe KEP oraz Stowarzyszenie Papieskie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP) serdecznie zapraszają na konferencję prasową przed X Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku będziemy go obchodzili 28 października. Spotkanie odbędzie się w Sekretariacie Konferencji Episkopatu...

Biorąc pod uwagę to wszystko, co św. Jan Paweł II wniósł do duchowego skarbca naszego kontynentu, w wielu środowiskach dojrzewa pragnienie, aby został on ogłoszony Patronem Europy. Niewątpliwie zasługuje w pełni na ten tytuł...

Św. Jan Paweł II, którego dziś wspominamy, powiedział, że bez kard. Wyszyńskiego nie byłoby papieża Polaka. Wiemy też, że to na prośbę kard. Augusta Hlonda, prymasem Polski po jego śmierci został ówczesny biskup lubelski...

Mija 70 lat od śmierci kard. Augusta Hlonda (1881 - 1948), prymasa Polski w latach 1926-1948. Obecnie toczy się jego proces beatyfikacyjny.  Z okazji 70. rocznicy śmierci kard. Augusta Hlonda, w poniedziałek 22 października o...

„Jasnogórska Matka i Naród. Z Bogurodzicą ku polskiej wolności myśli i czynu” - to tytuł ogólnopolskiej konferencji, która odbędzie się 22 i 23 października na Jasnej Górze w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Organizatorem Konferencji...

Każdy mężczyzna i każda kobieta jest misją i to jest powodem, dla którego żyje na ziemi. Wielkim wyzwaniem jest przeżywanie z radością swej odpowiedzialności za świat - pisze Ojciec Święty Franciszek w orędziu z okazji przypadającego...

Przedpołudniowa sesja poświęcona była przekazywaniu relacji z poszczególnych grup językowych. Zwracano uwagę na powołanie młodych do świętości, Chrystusa jako paradygmat działań kościelnych, a także istotę przekazywania młodzieży nauki społecznej Kościoła. „Jedna z grup przedstawiła...

Ochrona osób małoletnich jest jednym z priorytetowych działań Kościoła. Konkretnym przykładem takich działań jest wypracowanie systemu ochrony nieletnich oraz „Wytyczne” Konferencji Episkopatu Polski, które są bardziej restrykcyjne niż obowiązujące prawo polskie. W każdej diecezji biskupi...

Światowy Dzień Misyjny, zwany popularnie Niedzielą Misyjną, będzie obchodzony w najbliższą niedzielę, 21 października. To święto Papieskich Dzieł Misyjnych i całego Kościoła. Rozpoczyna ono Tydzień Misyjny przeżywany w tym roku pod hasłem: „Pełni ducha...

Dzisiejsze przedpołudnie poświęcone było pracy w grupach nad przyjęciem relacji do 3 części Instrumentum laboris. Dyskutowano nad tym co oznacza przekaz wiary oraz jak wyraża się działanie Boże. Podjęto również temat trudności, jakie młodzi...

We wspomnienie męczeństwa ks. Jerzego Popiełuszki, 19 października, wspominamy również męczeństwo kapłanów, którzy oddali życie za wiarę w czasach totalitaryzmów XX wieku. „Wspominając męczeńską śmierć ks. Jerzego Popiełuszki, pamiętamy również o jego beatyfikacji, kiedy został...

Program duszpasterski na rok 2018/2019, owoce Kongresu Młodych Konsekrowanych, program formacji stałej życia konsekrowanego w Polsce oraz najnowszy dokument poświęcony dziewictwu konsekrowanemu to główne tematy obrad odpowiedzialnych za życie konsekrowane w diecezjach. Spotkanie odbyło...

Życie Jezusa w Nazarecie, „opcja na rzecz pustyni” i współczesne formy niewolcnitwa to tematy sesji synodalnej 18 października. Podczas dzisiejszej sesji synodalnej została poruszona kwestia 40 mln współczesnych niewolników, ludzi którzy są przedmiotem handlu, przymusowej...

News

The morning session was devoted to the transmission of relations from particular language groups. Attention was paid to the call of the young to holiness, Christ as a paradigm of ecclesial activities, and the...

Commemorating the martyrdom of Fr. Jerzy Popiełuszko, on October 19th , we also remember the martyrdom of priests who gave their lives for faith in the times of totalitarianism in the 20th century. Archbishop Stanisław...

Today, the morning session was devoted to working in groups on the adoption of the relation regarding Part 3 of the Instrumentum Laboris. The discussion focused on the meaning of the message of faith...

Most Holy Father, My Brothers Bishops, Dear Sisters and Brothers, Please, let me call Your attention just to one - but in my opinion crucial - a moment of our reflection based on the Instrumentum Laboris. In...

Jesus’ life in Nazareth, the “option for the desert,” and modern forms of slavery were the themes of the Synodal session on October 18th. During today’s synod session, the subject of 40 million modern slaves—people who...

During the morning session of the Synod, on October 16 th, Marek Solarczyk, the delegate of the Polish Bishops' Conference for Vocations, spoke about the important role of religion lessons at school. “Reflecting on the...

The social context of young Catholics living in multicultural and multi-denominational societies was at the center of the Synod assembly on October 17th. The Synod Fathers also stressed the importance of the World Youth...

Education to values, the formation of young leaders, immigration, and the Christian ideal - these are some of the topics discussed during the morning session of the Synod of Bishops, on October 16th, and...

Even before being elected Pope, Bishop Wojtyła was known in the universal Church and his voice counted. Despite his young age, he was an outstanding figure of the Church. He participated in synods, became...

“The day after Cardinal Karol Wojtyła’s election as Pope John Paul II, Cardinal Stefan Wyszyński asked him how he felt as Pope. John Paul II answered that he felt as if he had always...

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

ZAPRASZAMY DO POBIERANIA NAJNOWSZYCH ZDJĘĆ

Odsłonięcie Pomnika Jana Pawła II - 18 X 2018 Warszawa Kongres Europa Christi, 16 X 2018, Lublin Popiełuszko. Biografia - prezentacja książki M. Kindziuk, KAI, Warszawa, 17.10.2018 Msza św. w 40. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II w Sanktuarium JPII w Krakowie, 16.10.2018 Msza Święta przy grobie św. Jana Pawła II z udziałem Prezydenta PR Andrzeja Dudy

Z życia Kościoła

Przygotowanie vademecum  dotyczącego kultu maryjnego dla duszpasterzy było głównym przedmiotem obrad Komisji Maryjnej Konferencji Episkopatu Polski, które odbyły się w poniedziałek, 22 października, w siedzibie Kurii Częstochowskiej. Vademecum dla duszpasterzy, dotyczące kultu maryjnego ma być...

Swoją działalność rozpoczął portal informacyjno-społecznościowy www.polskifr.fr, którego wydawcą jest Polska Misja Katolicka we Francji. To pierwsze tego typu medium na świecie wydawane przez PMK. Uroczysta inauguracja odbyła się w Ambasadzie RP w Paryżu. Zakres tematyczny portalu...

Prawo a wartości w Europie to tytuł sesji, która miała miejsce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie w ramach II Międzynarodowego Kongresu "Europa Christi". W spotkaniu wziął udział m.in. bp Artur Miziński, sekretarz generalny...

Dokumenty

POLECAMY

caritasComeceOpokahttp://pkwp.org/Dzielo.plRadio VaticanaIskkCOD_