Wyrazem dojrzałości jest służba innym – podkreślił abp Henryk Hoser zachęcając maturzystów do współpracy z Duchem Świętym. Około 1,3 tys. młodzieży z diecezji warszawsko-praskiej przygotowującej się do egzaminu dojrzałości uczestniczyło w pielgrzymce na Jasną Górę. W częstochowskim sanktuarium uczniowie modlili się o pomyślne zdanie matury i dojrzały wybór drogi życiowej. Centralnym punktem zjazdu była Msza św. sprawowana w jasnogórskiej bazylice.

W czasie liturgii abp Hoser podkreślił, że kluczem do szczęśliwego życia jest wierność Chrystusowi i Jego nauce. – Jezus mówiąc o sobie, że jest ‚Drogą, Prawdą i Życiem’ dał nam kod wskazujący ścieżkę do Boga – Boga, który pragnie dla nas pełni człowieczeństwa – powiedział kaznodzieja zachęcając młodzież do odkodowania pozostawionego przez Chrystusa szyfru. – Trzeba nam odczytać ten przekaz i kierować się nim by osiągnąć pełnię życia, a więc pełną dojrzałość, która nie sprowadza się jedynie do pewnego poziomu intelektualnego, ale wyraża się we wzięciu odpowiedzialności za swoje życie i za życie innych – powiedział bp warszawsko-praski.
Zwrócił uwagę, że jedną z cech dojrzałości jest mądra ocena rzeczywistości. – Aby mieć świadomość tego, co się dzieje i umieć odczytywać to we właściwym świetle potrzeba postawy czuwania. Ten, kto nie czuwa, jest zawsze zaskoczony i bezradny bo nie umiał się przygotować, bo na czas nie widział co go czeka – tłumaczył kaznodzieja.

Przestrzegł również młodzież przed tzw. „wyścigiem szczurów”. – Przygotowując się do matury pomóżcie słabszym, którym nauka ciężej przychodzi, którzy pewnych rzeczy nie rozumieją, którzy potrzebują by im niektóre zagadnienia ktoś wytłumaczył – prosił młodych abp Hoser. Zapewnił, że takie wyjście ku innym pomaga obu stronom. – W tym przypadku doskonale sprawdza się łacińskie powiedzenie „Docendo Discimus” – „Nauczając, uczymy się” – zwrócił uwagę bp warszawsko-praski.
Wskazując na postać Najświętszej Maryi Panny zachęcał również młodych by z zaufaniem zwrócili się do Tej, która jest Stolicą Mądrości i Wspomożeniem Wiernych. – Prośmy Matkę Bożą, żeby nas nauczyła być naprawdę dobrymi ludźmi, odpowiedzialnymi najpierw za siebie, bo to jest pierwszy stopień dojrzałości, ale także odpowiedzialnymi za drugich” – zaapelował duchowny.

Diecezjalną pielgrzymkę maturzystów na Jasną Górę zwieńczył apel w kaplicy Cudownego Obrazu. W czasie modlitwy zawierzono młodzież i zbliżające się czas egzaminów opiece Maryi.

mag / Jasna Góra (KAI)

Zdjęcie ilustracyjne: Bartkiewicz/ Episkopat.pl