Biblioteki kościelne posiadają bezcenne zbiory dla naszej kultury – podkreślił bp Michał Janocha. Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski bierze udział w konferencji naukowej na temat zbiorów bibliotecznych w instytucjach kościelnych. Spotkanie organizowane jest w Bibliotece Narodowej w Warszawie od 23 do 25 listopada.

 – Gdybyśmy ze zbiorów bibliotecznych usunęli to, co wiązało się z Kościołem i było inspirowane wiarą, to się okaże, że z dawnych wieków zostanie nam niewiele, a i współczesne zbiory bardzo się uszczuplą – zauważył bp Michał Janocha, podkreślając wkład ludzi wiary oraz instytucji kościelnych w polską kulturę, w tym piśmiennictwo.

Również dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski, który wygłosił wykład podczas pierwszego dnia konferencji, podkreślił wkład instytucji kościelnych w historię bibliotekarstwa. Przypomniał m.in., że korzenie Biblioteki Narodowej sięgają pierwszej biblioteki publicznej w Polsce i jednej z pierwszych w Europie, którą założyli biskupi – Andrzej i Józef Załuscy.

Organizatorami trzydniowej konferencji naukowej na temat zbiorów bibliotecznych w instytucjach kościelnych są: Biblioteka Narodowa, Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski oraz Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides”. Naukowcy i praktycy ze środowiska kościelnego, bibliotekarskiego i konserwatorskiego mają okazję, by wymienić się doświadczeniami dotyczącymi opieki nad zbiorami bibliotecznymi, w tym ich gromadzenia, katalogowania, digitalizacji i udostępniania. Na zakończenie konferencji zaplanowano także warsztaty.

„To nie jest coś co można zrobić on-line, dlatego tak ważne są osobiste spotkania, kontakty i po prostu dzielenie się wiedzą” – powiedział bp Janocha. Dodał, że konferencje takie, jak ta, oprócz wymiany informacji, służą zacieśnieniu współpracy między bibliotekami oraz integracji środowiska bibliotekarzy – zarówno kościelnych, jak i bibliotekarzy w ogóle.

BP KEP

>>Program konferencji

 

Zbiory biblioteczne w instytucjach kościelnych - konferencja naukowa (Warszawa, 23-25 listopada 2022)

BRAK KOMENTARZY