KONGREGACJA KULTU BOŻEGO
I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

Prot. N 443/21

DLA POLSKI

Błogosławioną Natalię Tułasiewicz, męczennicę, która wypełniając obowiązki nauczycielki, zatroskana była o staranność głoszenia Ewangelii, a także z największym zapałem głosiła Chrystusa, „pragnąc świętości dla dusz wielu”, nauczyciele w Polsce otaczają szczególnym kultem.

Dlatego Jego Ekscelencja Ks. Abp Stanisław Gądecki, Arcybiskup Poznański i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, przyjmując ich prośby, wybór Błogosławionej Natalii Tułasiewicz, męczennicy, na Patronkę u Boga nauczycieli w Polsce według wymogów prawa zaaprobował.

Tenże sam, w liście z dnia 9 września 2021 r., usilnie poprosił, aby wybór i taka aprobata były zatwierdzone, zgodnie z „Normami o ustanawianiu Patronów”.

Zatem Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na mocy upoważnień nadanych przez papieża FRANCISZKA, po uważnym rozpatrzeniu, gdy jest rzeczą pewną, że wybór i aprobata zostały przeprowadzone według przepisów prawa, skłania się ku prośbom i zatwierdza

BŁOGOSŁAWIONĄ NATALIĘ TUŁASIEWICZ, MĘCZENNICĘ,

PATRONKĄ U BOGA

NAUCZYCIELI W POLSCE

Wbrew wszelkim innym przepisom.

Z siedziby Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 19 stycznia 2022 roku.

 

+ Abp Arthur Roche

Prefekt

 

+ Vittorio Francesco Viola, OFM,

Arcybiskup Sekretarz