22.10.2015 – Kongregacja generalna

23-10-2015
1622

06 (Large)

22.10.2015 – Kongregacja generalna                                                                                            

Tego dnia była tylko sesja popołudniowa.

■ Papież Franciszek ogłasza – w miejsce Papieskiej Rady ds. Świeckich oraz Papieskiej Rady ds. Rodziny – powstanie Kongregacja ds. Rodziny.

Wybór Rady Synodu

Wpłynęło 1354 modi, które przejrzą relatorzy-eksperci. Została mianowana Komisja do redakcji Relatio finalis. Nastąpiła reorganizacja całych sekcji, wprowadzono równowagę między poszczególnymi częściami. Troska o jasność języka.

Projekt Relatio zostaje przekazany ojcom synodalnym. Można zgłaszać uzupełnienia. Jest to tekst najwyższego stopnia zaufania (confidenzialissimo). Proszę przekazywać uzupełnienia w formie pisemnej. W piątek po południu zostaną wprowadzone do tekstu, w sobotę po południu odbędzie się głosowanie numer po numerze.