Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

W niedzielę 6 czerwca 2021 roku, w katedrze eparchii wrocławsko-koszalińskiej Kościoła greckokatolickiego w Polsce, odbędą się uroczystości 25-lecia utworzenia eparchii wrocławsko-gdańskiej. Pontyfikalnej Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma przewodniczyć będzie bp Włodzimierz R. Juszczak OSBM. 

Uroczystości centralne odbędą się w kościele katedralnym pw. św. Wincentego i św. Jakuba, który w roku 1997, na zakończenie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, został przekazany grekokatolikom przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Papież ustanowił jednocześnie ten kościół katedrą utworzonej rok wcześniej eparchii wrocławsko-gdańskiej Kościoła greckokatolickiego.Do wspólnego świętowania Srebrnego Jubileuszu zaproszeni są eparchianie oraz sympatycy i goście. Tego dnia, we wszystkich parafiach, duchowieństwo i wierni będą dziękować Bogu za ćwierć wieku istnienia eparchii. Z uwagi na ograniczenia sanitarne wierni zachęcani są do uczestnictwa w uroczystościach wirtualnie, za pomocą kamery online z wrocławskiego soboru (link do obrazu online z kamery można znaleźć na stronie internetowej eparchii: www.cerkiew.net.pl).

W 2021 roku mija 25 lat od utworzenia eparchii wrocławsko-gdańskiej Kościoła greckokatolickiego. Trzydzieści lat wcześniej, w roku 1991, doszło do odrodzenia struktur Kościoła greckokatolickiego w Polsce. Stolica Apostolska reaktywowała eparchię przemyską, która objęła zasięgiem terytorium całego kraju. W 1996 r. powołano eparchię wrocławsko-gdańską, która, wraz archieparchią przemysko-warszawską, utworzyła metropolię. Granicą obu administracyjnych jednostek Kościoła była rzeka Wisła.

W 2020 roku ponownie zreorganizowano struktury Kościoła greckokatolickiego – powstała nowa eparchia olsztyńsko-gdańska, natomiast eparchia wrocławsko-gdańska zmieniła dotychczasową nazwę na wrocławsko-koszalińską.Eparchia wrocławsko-koszalińska składa się obecnie z siedmiu dekanatów: wrocławskiego, zielonogórskiego, koszalińskiego, słupskiego, poznańskiego, katowickiego i legnickiego. W eparchii działa ponad 60 parafii i ośrodków duszpasterskich, w których posługuje ponad 30 kapłanów. W eparchii są też trzy klasztory żeńskie, w których modli się i pracuje dziesięć sióstr zakonnych. Wierni to przede wszystkim przesiedleńcy i potomkowie przesiedleńców akcji „Wisła”, a w ostatnich latach także coraz liczniejsi nowoprzybyli migranci zarobkowi i studenci z Ukrainy. Terytorium eparchii pokrywa się z obszarem rzymskokatolickich metropolii: szczecińsko-kamieńskiej, wrocławskiej, poznańskiej, gnieźnieńskiej, katowickiej i częstochowskiej (bez diecezji radomskiej).

Pierwszym biskupem nowej eparchii wrocławsko-gdańskiej został bp Teodor Majkowicz (ur. 6.01.1932, zm. 9.05.1998). Święcenia kapłańskie przyjął on 24 czerwca 1956 r. w Olsztynie, jako pierwszy grekokatolik w Polsce po II wojnie światowej. W latach 1956-1967 posługiwał w parafiach w diecezji warmińskiej. Od 1967 roku związany był ze wspólnotami greckokatolickimi na południu Polski. W roku 1975 uzyskał na KUL tytuł licencjata teologii. W latach 1982-1991 pełnił funkcję rektora Seminarium Greckokatolickiego w Lublinie. W 1991 roku, po reaktywowaniu eparchii przemyskiej, został wikariuszem generalnym i kanclerzem kurii. W 1996 roku został mianowany pierwszym biskupem nowo utworzonej eparchii wrocławsko-gdańskiej. Chirotonia biskupa Teodora Majkowicza odbyła się w Przemyślu dnia 12 lipca 1996 r., natomiast kanonicznie objął on eparchię 3 sierpnia. Biskupem był krótko – zmarł 9 maja 1998 roku w Krakowie. Został pochowany na cmentarzu w Rzepedzi, w rodzinnej miejscowości na Łemkowszczyźnie.

Drugim biskupem eparchii wrocławsko-gdańskiej, obecnie wrocławsko-koszalińskiej, jest bp Włodzimierz Roman Juszczak z Zakonu Ojców Bazylianów (ur. 19.07.1957). Święcenia kapłańskie przyjął on 28 maja 1983 r. w Legnicy. W latach 1983-1989 posługiwał w greckokatolickich parafiach w Bartoszycach, Asunach oraz Ostre Bardo. W 1989 roku uzyskał tytuł licencjata prawa kanonicznego na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Od 1993 roku był magistrem nowicjatu i prefektem kleryków bazyliańskich w Warszawie. W latach 1993-1994 był proboszczem w Węgorzewie, Wydminach i Chrzanowie, natomiast w latach 1994-1999 – proboszczem w Warszawie i prowincjałem Zakonu oo. Bazylianów w Polsce. Dnia 24 kwietnia 1999 r. został mianowany biskupem eparchii wrocławsko-gdańskiej. Chirotonia oraz ingres odbyły się 19 czerwca 1999 r. we Wrocławiu. Po zmianie podziału terytorialnego UKGK w 2020 roku bp Włodzimierz Juszczak posiada tytuł ordynariusza eparchii wrocławsko-koszalińskiej.

ks. Mateusz Demeniuk

fot. www.cerkiew.net.pl